27 אוקטובר 2016 כ"ה תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  24.08.2016 

מדרס הגבהה לנעל, רפידות גובה - תנאי הזכאות

מדרסים המספקים תוספת גובה במקרה של קיצור גפה או פגיעה תפקודית בגפה.
מדרסי ההגבה יותקנו בצד הפנימי או החיצוני של הנעל.

זכויות חברי מגן כסף

הזכאות

חבר הזקוק להגבהה של עד 3 סנטימטר, זכאי להגבהה אחת בלבד לשנת ביטוח.
תקופת המתנה - 12 חודשים.

עלות

אצל ספקים בהסכם: מה- 26.7.2016 אביזר זה יהיה ניתן לרכישה בהשתתפות עצמית בלבד בגובה 75.8 ₪. אצל ספקים בהסכם לפי רשימה מטה.
אצל ספקים שלא בהסכם: יינתן החזר של 33% מעלות המוצר בפועל, ועד תקרה של 261 ₪, הנמוך מביניהם.

הנחיות ומידע

 • חברכים הזקוקים להגבהה מעל 3 ס"מ יכולים לפנות למשרד הבריאות לבדיקת זכאותם.
 • לפני הרכישה יש לקבל הפניה מרופא מכבי באחד התחומים הבאים:
  אורתופד
  , ראומטולוג, טראומטולוג או רופא שיקומי. ההפניה צריכה לכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר.
 • ההפניה תקפה ל-30 יום.
 • לקבלת החזר, יש להביא למרכז הרפואי את המסמכים הבאים:
  • הפניית הרופא שניתנה טרם הרכישה
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות
 השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו
 • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי
 • נכה משרד הביטחון בשיעור 20% ומעלה
 • נפגע תאונות דרכים
 • נפגע תאונת עבודה
 • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי

היכן

 • בכל חנות ייעודית לאביזרים אורתופדים, לפי בחירת החבר המבוטח.
 • אצל ספקים שבהסכם על פי הרשימה הבאה:
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במגן כסף: לקריאת התקנון
 • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
 • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.
 • לא מצאתם פתרון? פנו אלינו