20 אוקטובר 2017 ל' תשרי תשע"ח
מעודכן לתאריך  02.02.2009  באדיבות ה 

קרע ברצועה הצולבת הקדמית בברך

(Anterior Cruciate Ligament (ACL) Injury)

זכויות חברי מכבי

חברות מכבי שלי יוכלו לממש את הזכאות במסגרת 'סל הריון ולידה'.