26 מרץ 2017 כ"ח אדר תשע"ז

כמוסה (Capsule)

נרתיק
זעיר המכיל מנת תרופה ואשר ניטל בבליעה. עם הבליעה נמסה מעטפת הנרתיק שעשויה מחומר מסיס, והתרופה שבתוכו משתחררת.