17 ינואר 2017 י"ט טבת תשע"ז
מעודכן לתאריך  19.08.2012 

תסביב האשך

(Testicular Torsion)

סיבוכים של תסביב האשך

תסביב האשך עלול לגרום לסיבוכים הבאים:

נזק לאשך ואף מוות של האשך

אם המצב אנו מטופל תוך מספר שעות עלולה חסימת זרימת הדם לאשך לגרום נזק בלתי הפיך ואף למות האשך. אם הנזק לאשך חמור מאד יהיה צורך לכרות אותו בניתוח.

עקרות

במקרים מסוימים, נזק או אובדן האשך עלולים לפגוע בפוריות של הגבר וביכולתו להוליד ילדים.