23 יולי 2017 כ"ט תמוז תשע"ז

כריתה (Amputation, removal)

הסרת איבר או רקמה, בדרך כלל על-ידי חיתוך. כריתה מבוצעת במקרים שונים בהם חל נזק שאינו בר תיקון לאיבר מסוים, לרבות גידול, חבלה חמורה או זיהום.