21 אוקטובר 2016 י"ט תשרי תשע"ז

כריתה (Amputation, removal)

הסרת איבר או
רקמה
, בדרך כלל על-ידי חיתוך. כריתה מבוצעת במקרים שונים בהם חל נזק שאינו בר תיקון לאיבר מסוים, לרבות
גידול
, חבלה חמורה או זיהום.