22 יולי 2017 כ"ח תמוז תשע"ז

מינון (Dosage)

כמות מדודה של תרופה הניתנת במרווחי זמן קבועים.