22 אוקטובר 2016 כ' תשרי תשע"ז

מינון (Dosage)

כמות מדודה של תרופה הניתנת במרווחי זמן קבועים.