24 מאי 2017 כ"ח אייר תשע"ז

מיקרואורגניזם (מיקרוב,
Microorganism, microbe)

יצור חי שניתן לראותו רק באמצעות מיקרוסקופ (גודלו 0.5-200 מיקרון). מיקרואורגניזמים מהווים קבוצה גדולה ומגוונת של צורות חיים, לרבות
חיידקים
, פטריות, פרוטיסטים ואצות. יש הכוללים גם את הנגיפים בקבוצה זו.