26 מרץ 2017 כ"ח אדר תשע"ז

בית חולים שיקומי בבת-ים