19 ינואר 2017 כ"א טבת תשע"ז

מעכב (Inhibitor)

כל חומר המשבש או מאט תהליכים או תגובות כימיות, תהליכי גדילה או כל פעילות ביולוגית אחרת.