27 מאי 2017 ב' סיון תשע"ז

מצע גידול (מדיום,
Growth medium, culture medium)

תמיסה מעוקרת (בלעז סטרילית) המשמשת לגידול מיקרואורגניזמים דוגמת
חיידקים
ושמרים או לגידול תאים (תרבית תאים) למטרות מחקר ואבחון.