23 מאי 2017 כ"ז אייר תשע"ז

משטח (Smear)

דגימת רקמה
הנמרחת על זכוכית נושאת לצורך בדיקה תחת מיקרוסקופ. דוגמה מוכרת היא משטח הפאפ באמצעותו מתבצע אבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם