30 מרץ 2017 ג' ניסן תשע"ז

משטח (Smear)

דגימת רקמה
הנמרחת על זכוכית נושאת לצורך בדיקה תחת מיקרוסקופ. דוגמה מוכרת היא משטח הפאפ באמצעותו מתבצע אבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם