25 מאי 2017 כ"ט אייר תשע"ז
מעודכן לתאריך  19.08.2012  באדיבות ה 

פרכוסי חום

(Febrile seizures, febrile convulsions)

סיבוכים של פרכוסי חום

מחקרים שנערכו בנושא לא מצאו עדויות לנזק ארוך טווח בעקבות פרכוסי
חום
, לרבות נזק מוחי, פגיעה בהתפתחות או הפרעות למידה. עם זאת, נמצא כי פרכוסי חום מגבירים מעט את הסיכון ללקות באפילפסיה.
גורמי הסיכון הבאים מעלים אף יותר את הסיכון ללקות באפילפסיה:
  • עדות לפגיעה עצבית (נוירולוגית) או איחור התפתחותי לפני הופעת פרכוסי
    החום
    .
  • בן משפחה הסובל מאפילפסיה.
  • פרכוסי חום מורכבים.
  • הופעת הפרכוס תוך פחות משעה מעליית החום.