27 מאי 2017 ב' סיון תשע"ז
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

בדיקת רשתית

(Retinal Examination (92045

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה תימסרנה לאחר הבדיקה.
בהתאם לממצאי הבדיקה יופנה הנבדק להמשך הטיפול הנדרש במצבו. במקרים מסוימים יכול להיות צורך בבדיקות
דימות
נוספות ובבירור נוסף.