18 אוקטובר 2017 כ"ח תשרי תשע"ח
מעודכן לתאריך  24.01.2013  באדיבות 

בדיקת שדה ראייה

(Visual Field Test (92008

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

תוצאות הבדיקה

תדפיס הבדיקה יינתן לנבדק ויפוענח על ידי הרופא המפנה.