23 ספטמבר 2017 ג' תשרי תשע"ח
מעודכן לתאריך  27.01.2013  באדיבות 

בדיקת לחץ תוך עיני (טונומטריה)

(Tonometry (92028

רופא מייעץ: ד"ר שמעון קורץ

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה תימסרנה לאחר הבדיקה.
התוצאות ניתנות כשני ערכים, ערך אחד עבור כל עין. אם ימדד לחץ תוך עיני גבוה או שתחול החמרה בהשוואה למדידה קודמת יותאם לנבדק הטיפול המיטבי למצבו, שמטרתו הורדת הלחץ.
מדידה חד פעמית של לחץ תוך עיני גבוה אין משמעותה מצב מחלה אך מעלה חשד לבעיה ומצריכה בדיקות נוספות הנחוצות לאבחון גלאוקומה לרבות בדיקה של זווית העין ובדיקה של עצב הראייה.