18 ינואר 2017 כ' טבת תשע"ז

מחירון תרופות

עלות התרופות

כל המידע אודות עלות התרופות לחברי מכבי שירותי בריאות
רשימת תרופות הנמכרות למבוטחי מכבי: מנגנון חיפוש חכם, מידע רפואי אודות כל תרופה, תצוגת מחירים בהתאם לרובד הביטוחי. לחצו לאיתור תרופה