20 יולי 2017 כ"ו תמוז תשע"ז

תהליך הקבלה למכוני התפתחות הילד ולאבחון ריפוי בעיסוק התפתחותי

הנחיות מפורטות וערכות טפסים לפנייה להתפתחות הילד ולריפוי בעיסוק התפתחותי

1. פנייה אל רופא הילדים או רופא המשפחה.

הרופא יערוך אבחון ראשוני, ויחליט האם יש צורך בבדיקה נרחבת.
אם לפי אבחנת הרופא נחוצים אבחונים בכמה תחומים (קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק), יפיק הרופא הפניה למכון להתפתחות הילד. אם לדעת הרופא דרוש אבחון ממוקד לריפוי בעיסוק, יפיק הרופא הפניה לריפוי בעיסוק בלבד
  • משפחות השוהות בחו"ל ומגיעות לארץ לתקופות קצרות מתבקשות לפנות למכון להתפתחות הילד שלושה חודשים מראש, על מנת שנוכל לתאם עבורן תור לזמן המתאים לשהותן בארץ
 

2. מילוי ערכת פנייה למכון

בנוסף להפניה מהרופא, על ההורים למלא ערכת הפנייה בהתאם לגיל הילד: שאלון להורים ושאלון למורה או לגננת. אם הפניית הרופא הינה לריפוי בעיסוק – על ההורים יהיה למלא בנוסף גם שאלון "השתתפות הילד בעיסוקי היום-יום". 
לא תתקבל פנייה למכון ללא מילוי מלא של כל השאלונים הרלוונטיים.

ערכת פנייה למכון להתפתחות הילד - גילאי 0-6

ערכת שאלונים הנדרשים לשם הפנייה לשירותי התפתחות הילד.
 
כמו כן ניתן להוריד את חלקי הערכה השונים בנפרד:
(ייפתחו בדפדפן נפרד)
  • את כל אחד מהשאלונים ניתן למלא ישירות מהמחשב או להדפיס. כדי למלא את השאלונים מהמחשב, יש לשמור את קובץ ה- PDF על המחשב ולפתוח אותו באמצעות הגרסה העדכנית של תוכנת אדובי רידר (Adobe Reader). אם התוכנה מתריעה שיש להוריד חבילת גופנים (fonts), יש לאשר ולהתקין אותה לפי ההוראות המוצגות. למידע נוסף על פתיחת קבצי PDF והתקנת תוכנת אדובי רידר >>

ערכת פנייה לאבחון ריפוי בעיסוק - גילאי 4-6

 ערכת שאלונים הנדרשים לשם הפנייה לטיפולי ריפוי בעיסוק.
 
כמו כן, ניתן להוריד את חלקי הערכה השונים בנפרד:
(ייפתחו בדפדפן נפרד)
  • את כל אחד מהשאלונים ניתן למלא ישירות מהמחשב או להדפיס. כדי למלא את השאלונים מהמחשב, יש לשמור את קובץ ה- PDF על המחשב ולפתוח אותו באמצעות הגרסה העדכנית של תוכנת אדובי רידר (Adobe Reader). אם התוכנה מתריעה שיש להוריד חבילת גופנים (fonts), יש לאשר ולהתקין אותה לפי ההוראות המוצגות. למידע נוסף על פתיחת קבצי PDF והתקנת תוכנת אדובי רידר >>

ערכת פנייה לאבחון ריפוי בעיסוק - גילאי 6-9

 ערכת שאלונים הנדרשים לשם הפנייה לטיפולי ריפוי בעיסוק.
 
כמו כן, ניתן להוריד את חלקי הערכה השונים בנפרד:
(ייפתחו בדפדפן נפרד)
  • את כל אחד מהשאלונים ניתן למלא ישירות מהמחשב או להדפיס. כדי למלא את השאלונים מהמחשב, יש לשמור את קובץ ה- PDF על המחשב ולפתוח אותו באמצעות הגרסה העדכנית של תוכנת אדובי רידר (Adobe Reader). אם התוכנה מתריעה שיש להוריד חבילת גופנים (fonts), יש לאשר ולהתקין אותה לפי ההוראות המוצגות. למידע נוסף על פתיחת קבצי PDF והתקנת תוכנת אדובי רידר >>

3. שליחת הערכה המלאה

שליחת ערכת פנייה למכון להתפתחות הילד או לריפוי בעיסוק התפתחותי:
את הטפסים המלאים כולל הפנית הרופא והשאלונים יש לשלוח כמפורט בטבלה המצורפת לטפסים.
מענה מהמכון להתפתחות הילד יינתן בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הערכה המלאה.
אבחון וטיפול במכונים פרטיים או אצל מטפלים פרטיים:
  • טיפול במסגרת פרטית ניתן רק במצב של המתנה ממושכת לתור במכבי או אצל מטפלים בהסכם. זמן ההמתנה המירבי המאפשר פנייה למסגרת פרטית היא מעל 3 חודשים מיום הגעת הטפסים המלאים אל המכון המחוזי.
    ניתן לפנות למטפל פרטי רק לאחר קבלת אישור מקדים מהמכון להתפתחות הילד המחוזי.
  • יש למלא טופס בקשה לאישור טיפול פרטי ולשלוח אותו אל המכון המחוזי. ניתן לקבלו במשרד הסניף או להורידו כאן (ייפתח בדפדפן נפרד).
  • לקבלת החזר אחרי שהתקבל אישור, יש לפנות למשרד הסניף עם קבלה וחשבונית מס מקוריות ובהן מצוינים שם המטפל, תחום הטיפול, מספר רישיון המטפל, מספר הטיפולים ותאריכי הטיפול. לתשומת לב – לא יינתן החזר ללא ציון מפורש של מספר רישיון מטפל, אשר ירשם באופן ברור על גבי הקבלה והחשבונית המקוריות.
  • פרטים על גובה ההחזר ניתן לקבל במשרד הסניף.
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו