17 ינואר 2017 י"ט טבת תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2014 

צ'ק כיסוי - תנאי הזכאות

מהו צ'ק כיסוי?

"צ'ק כיסוי" הוא הטבה הניתנת לחברי מבוטחי 'מכבי שלי' בתחומים שונים. ההטבה היא החזר בשיעור 50% מעלותם של שירותים או מוצרים בתחום מסוים עד לסכום שהוגדר, בפרק זמן נתון.
התנאים למימוש צ'ק הכיסוי משתנים מזכאות לזכאות.

איך זה עובד?

אם עבור שירות מסוים ניתן צ'ק כיסוי של 1,000 ₪, חבר שיבחר לממש את ההטבה לטיפול שעלותו 100 ₪ יקבל החזר של 50 ₪. סכום ההחזר (50 ₪) יופחת מצ'ק הכיסוי שערכו 1,000 ₪. בעקבות זאת, יתרת הצ'ק תעמוד על 950 ₪.
תוקף צ'ק הכיסוי הוא 3 שנים (למעט צ'ק כיסוי
הריון
) המתחילות להיספר באירוע הראשון של ניצול הצ'ק. למשל, צ'ק כיסוי שנוצל לראשונה ב-24.3.2013 יהיה תקף עד ה-23.3.2016.
סכום צ'ק הכיסוי מתחדש במלואו אחת לשלוש שנים (למעט צ'ק כיסוי הריון) ולא ניתן להעביר יתרה שלא נוצלה מתקופה אחת לתקופה העוקבת. צ'ק כיסוי הריון מתחדש במלואו לגבי כול הריון וסך הצ'קים מסוג זה מוגבל לשלושה הריונות.

זכאויות צ'ק כיסוי

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן):
לקריאת התקנון > | מהדורת תקנון בעיצוב מותאם לציבור החרדי >
  • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
  • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו