24 מרץ 2017 כ"ו אדר תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2014 

צ'ק כיסוי - תנאי הזכאות

זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

לא מצאתם פתרון? פנו אלינו