27 מאי 2017 ב' סיון תשע"ז
עדכון אחרון:  11.08.2013 

נפח שתן

Urine Volume (קוד בדיקה: 7777)

תחומים:

נשים | גברים | סוכרת | כליות

נושאים:

בדיקות שתן

תוצאות הבדיקה

ערכים תקינים

נמצאים בטווח בין 800 ל- 2000 מיליליטר (מ"ל)
שתן
במשך 24 שעות. 

ערכים שאינם תקינים

ערכים מעל או מתחת לטווח התקני. 

הסבר לתוצאות

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • התייבשות.
 • צריכה מועטה של נוזלים.
 • מחלות
  כליה
  מסויימות.
 • איסוף לא שלם של כלל נפח השתן שהופרש במהלך היממה.
 
ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:
 • סוכרת
  תפלה (Diabetes Insipidus) כלייתית או מרכזית.
 • סוכרת.
 • צריכה מרובה של נוזלים.
 • מחלות כליה מסויימות.
 • נטילת תרופות משתנות.