27 אוקטובר 2016 כ"ה תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  12.08.2013 

מקבץ הרכב אבני כליה

(Kidney Stone Analysis Battery (calculus (קוד מקבץ/סוללה 2355)

תחומים:

נשים | גברים | כליות

נושאים:

בדיקות שתן

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

משך הבדיקה

24 שעות.

הנחיות לנבדק בעת ביצוע הבדיקה

את השתן יש לאסוף במיכל איסוף מיוחד שיסופק על ידי המעבדה. אם קיים חשד לפליטת אבנים יסופק גם חיתול בד אותו יש לפרוס על מיכל האיסוף או שיינתן משפך ייעודי (על מנת 'לתפוס' את האבן אם תצא). כמו כן ינתן מיכל בתוכו יש לאסוף כל אבן, אם תיפלט.
יש להטיל את השתן דרך החיתול או המשפך כדי שהשתן שיאסף במיכל יעבור סינון וכל אבן תיתפס על גבי הבד או במשפך. יש לבדוק את הבד או המשפך לנוכחות אבנים. יש לאסוף כל ממצא הנותר על גבי חיתול הבד או במשפך, להכניס בזהירות למיכל איסוף האבנים ולהביא למעבדה לבדיקה.
יש להביא את הכלי עם האבנים למעבדה מיד לאחר סיום תהליך האיסוף, כשהוא סגור היטב. יש להביא גם את מיכל איסוף השתן.