26 יולי 2017 ג' אב תשע"ז
עדכון אחרון:  11.12.2016 

ניתוחים והשתלות בחו"ל - תנאי הזכאות

זכויות חברי מגן כסף

זכאות לניתוחים, השתלות וטיפולים רפואיים מצילי חיים שאינם מבוצעים בישראל.

פירוט הזכאות

חברי מגן כסף זכאים למימון נוסף על זה הניתן במסגרת הסל הבסיסי וכן למימון ניתוחים שאינם נכללים בסל.
 •   בזכאות זו לא ניתן לבחור בין המסלולים והזכויות המוצעות בתוכניות הביטוח השונות. מימוש הזכאות יבוצע בהתאם להחלטת היחידה לניתוחי חו"ל במכבי ועל פי קריטריונים רפואיים.
 

מימוש הזכאות

לבירור זכאותכם וקבלת אישור מקדים לניתוח בחו"ל יש להגיש טופס בקשה לשירותים רפואיים בחו"ל. את הטופס יש לשלוח ליחידה לניתוחי חו"ל במטה מכבי בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים. ניתן להגיש את הטופס והמסמכים בדרכים הבאות:
 • בהגעה למשרד הסניף במרכז רפואי של מכבי. לאיתור מרכז רפואי>>
 • בדואר. כתובת: היחידה לניתוחים בחו"ל, מטה מכבי, המרד 27, תל אביב, 68125
  להורדת הטופס
במידה ובקשתכם אושרה, יישלח אליכם מכתב עם הנחיות נוספות להמשך התהליך.

הליכים הכלולים בסל הבריאות

מימון עד תקרה של 250,000 $ (למעט השתלת כליה)

תנאים למימוש הזכאות

המימון יינתן בכפוף לתנאים הבאים:
 • הטיפול מונע סכנת מוות או אובדן של איבר או אחד החושים
 • אין אפשרות לקבל את הטיפול (או טיפול חלופי) בישראל
 • הטיפול המבוקש כלול בסל הבריאות הממלכתי
 • טיפול באחד מהתחומים הבאים:
  • מערכת העצבים והמוח
  • מחלות לב וכלי דם
  • גידולים (שאתות)
  • השתלת איברים
  • מומים מולדים
 

הזכאות

ניתוח, השתלה או טיפול רפואי בחו"ל.

עלות

יינתן מימון עד לתקרה של 250,000 $.
ניתן להגיש בקשה מיוחדת לקבלת מימון מעל לתקרה זו. הבקשות ייבחנו על ידי ועדת ערר של משרד הבריאות.
למידע נוסף על הגשת הבקשה באתר משרד הבריאות >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

מיעוט ניסיון בישראל במתן טיפול מסוים לא ייחשב לנסיבה רפואית חריגה המצדיקה את קבלת הטיפול בחו"ל.

השתלת כליה

הזכאות

השתלת כליה בחו"ל.

עלות

יינתן החזר עד לסכום של 35,000 $ עבור השתלת כליה בחו"ל.

כיסוי נוסף הניתן במסגרת מגן כסף

חברי מכבי שלי, מכבי זהב ומגן כסף זכאים לתקרת הוצאות גדולה יותר, הניתנת בנוסף לזו המגיעה מסל הבריאות.

תוספת מימון ממגן כסף לזכאות מהסל הבסיסי

תנאים למימוש הזכאות

הזכאות ניתנת בכפוף לתנאים הבאים:
 1. חבר מבוטח קיבל מיחידת ניתוחי חו"ל במטה מכבי אישור לביצוע ניתוח בחו"ל במסגרת הסל הבסיסי.
 2. חבר מבוטח מיצה את הזכאות מהסל הבסיסי, בסך 250,000 $.
 

הזכאות

מימון נוסף לניתוחים, השתלות וטיפולים מצילי חיים בחו"ל.
תקופת המתנה - 24 חודשים ממועד ההצטרפות. חבר חדש שמצטרף למכבי שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור או לקיצור תקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

חברים מבוטחים שעומדים בתנאים למימוש הזכאות זכאים לתקרה כספית נוספת למימון ניתוחים והשתלות להצלת חיים בחו"ל.
התקרה משתנה בהתאם לסוג הניתוח:
השתלת כבד, לב או ריאות: תוספת של 300,000 $ על הניתן במסגרת סל הבריאות.
ניתוחים להצלת חיים: תוספת של 100,000 $ על הניתן במסגרת סל הבריאות.
טיפולים להצלת חיים: תוספת של 85,000 $ על הניתן במסגרת סל הבריאות.
בנוסף, חברי מגן כסף זכאים לביצוע ניתוחים בחו"ל גם במקרים בהם אין כיסוי מסל הבריאות:
 • טיפול או ניתוח למניעת סכנת נכות לצמיתות, במקרים בהם קיים סיכון ל- 75% נכות לפחות.
 • טיפול למניעת אובדן מוחלט של חוש השמיעה או הראייה.
 • ניתוח המבוצע בדרך כלל בחו"ל ואושר באופן מיוחד לביצוע בישראל בידי מנתחים זרים.
 

תוספת הזכאות הניתנת ממגן כסף

תנאים למימוש הזכאות

המימון ניתן במקרים הבאים:
 1. מניעת סכנה של יותר מ-75% נכות לצמיתות.
 2. מניעת אובדן מוחלט של חוש השמיעה או חוש הראייה.
 3. ניתוח מיוחד המבוצע בדרך כלל בחו"ל והותר באופן יוצא מן הכלל לביצוע בארץ בידי מנתחים זרים.
 

הזכאות

מימון לניתוחים, השתלות וטיפולים מצילי חיים בחו"ל.
תקופת המתנה - 24 חודשים ממועד ההצטרפות. חבר חדש שמצטרף למכבי שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור או לקיצור תקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

מימון עד לתקרה של 85,000 $.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי
 
מגן כסף
 
מכבי זהב החזר עד תקרה של 150,000 $ עבור ניתוחים במקרים הבאים: ניתוחים שלא ניתן לבצע בארץ או שאין להם חלופה בארץ, ניתוחים שאי-ביצועם עלול לגרום להחמרה וזמן ההמתנה עבורם בארץ ארוך מזמן ההמתנה בחו"ל, ניתוחים בתחומים שבהם הניסיון הרפואי בארץ מועט
 
מכבי שלי החזר עד לתקרה של 200% ממחיר ניתוח במחירון משרד הבריאות עבור ניתוחים שאינם כלולים בסל הבריאות ואינם מכוסים על ידי מכבי זהב ומגן כסף
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף: לקריאת התקנון >
 • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.