25 ספטמבר 2017 ה' תשרי תשע"ח

זכויות חברי מכבי

חברות מכבי שלי יוכלו לממש את הזכאות במסגרת 'סל הריון ולידה'.