29 מאי 2017 ד' סיון תשע"ז
מעודכן לתאריך  23.09.2009  באדיבות ה 

השתלת כליה

(Kidney transplant)

מבט אל העתיד

ב-20 השנים האחרונות חל שיפור משמעותי בתוצאות של השתלת
כליות
. נראה אלו ימשיכו להשתפר ככל שתושג הבנה טובה יותר הנוגעת לפעולת התרופות האימונו-סופרסיביות ופיתוח תרופות חדשות.
כיום מתמקד המחקר בבחינת ההיתכנות של ביצוע השתלות תוך שימוש באיברים שניטלו מבעלי חיים, וכן בפיתוח כליות חדשות מתאי-גזע (stem cells). עדיין אין ערובה להצלחה של שיטות אלה.