21 יולי 2017 כ"ז תמוז תשע"ז

מכון מכבי לחקר שירותי בריאות

צרו קשר

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בדרכים הבאות:
דואר - מכון מכבי לחקר שירותי בריאות, רחוב המרד 27, תל אביב 68125
דואר אלקטרוני - mechkar@mac.org.il
טלפון - 03-5143538