21 יולי 2017 כ"ז תמוז תשע"ז

הודעות על הכוונה להתקשר עם ספק יחיד

ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
הנדון: כוונה להתקשר עם חברת אר קיור מדיקל בע"מ שירות חמצן מקומי בבית המטופל | 14.07.2017

אשת קשר: קטיה בניטה
תאריך פרסום: 02.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 14.07.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>


 

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת אר קיור מדיקל בע"מ שירות חמצן מקומי בבית המטופל | 14.07.2017

אשת קשר: קטיה בניטה 
תאריך פרסום: 25.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 14.07.2016
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת ארקיע לאספקת שירותי הטסה לנוסעים, דגימות מעבדה ושקי דואר | 27.06.2017

אשת קשר: מיכל שופמן
תאריך פרסום: 07.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 27.06.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת טוטנוואר לאספקת שירותי אחזקת מכשירי אוטוקלבים | 22.06.2017

איש קשר: רועי גואטה
תאריך פרסום: 05.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 22.06.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>


 

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת יונידרס לאספקת ביגוד ייצוגי לעובדי מנהל | 22.06.2017

איש קשר: רועי גואטה
תאריך פרסום: 05.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 22.06.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

הנדון: כוונה להתקשר עם מר שמוליק בן יעקב – לאספקת שירותי ייעוץ למחלקת הכנסות. | 15.06.2017

אשת קשר: שרית יחזקאל
תאריך פרסום:
25.25.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 16.06.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת תרום לאספקת קיט של חברת Asuragen לביצוע בדיקות X שביר | 23.05.2017

אשת קשר: בקי כיר
תאריך פרסום:
04.05.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 23.05.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם דיאסורין-ישראל כספק יחיד לביצוע בדיקות אנטיגנים בצואה | 16.05.2017

אשת קשר: בקי כיר
תאריך פרסום:
24.04.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 16.05.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>