26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז

הודעות על הכוונה להתקשר עם ספק יחיד

ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
עדכון - כוונה להתקשר עם חברת דובר לאספקת מערכות אוטומטיות לביצוע בדיקות CBC | 14.10.2016 אשת קשר: בקי כיר
תאריך פרסום: 08.09.2016
תאריך אחרון להגשה: 14.10.2016
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
עדכון - פירוט הבקשה >>
הנדון: כוונה להתקשר עם חברת מדיסון לאספקת מערכת וערכות לביצוע בדיקות BCR-ABL | 14.08.2016 אשת קשר: בקי כיר
תאריך פרסום: 25.07.2016
תאריך אחרון להתייחסות: 14.08.2016
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>
כוונה להתקשר עם חברת איי.טי.סי טק – מערכות לאספקת שרות למערכת SUPERVISION BI | 28.07.2016 אשת קשר: אריאל תורג'מן
תאריך פרסום: 10.07.2016
תאריך אחרון להתייחסות: 28.07.2015
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט ההודעה >>
הנדון: כוונה להתקשר עם חברת מאזני שקל לאספקת מאזניים משדרים ותחזוקתם | 24.07.2016

איש קשר: מיכל שופמן
תאריך פרסום:
06.07.2016
תאריך אחרון להגשה: 24.07.2016
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >> 

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת ברקאי בני ברוקשטיין בע"מ לשדרוג ותחזוקת מערכות מולטימדיה במטה מכבי | 19.05.2016 אשת קשר: נטע זלוצובר
תאריך פרסום: 20.4.2016
תאריך אחרון להתייחסות: 19.05.2015
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט ההודעה >>
כוונה להתקשר עם חברת אפוס לאספקת חבילות טיפול גפה תחתונה | 18.05.2016 איש קשר: עדי ארז
תאריך פרסום: 18.4.2016
תאריך אחרון להתייחסות: 18.5.2016
מסמכים מצורפים (יפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט ההודעה >>
הנדון: כוונה להתקשר עם חברת י.ה.ב אורנית לאספקת שירותי אבטחה בכלי רכב ממוגני ירי | 17.05.2016 אשת קשר: רונן גוז
תאריך פרסום: 03.05.2016
תאריך אחרון להתייחסות: 17.05.2015
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>
כוונה להתקשר עם חברת FOTO לאספקת תחזוקת ושדרוג תוכנת FOTO | 10.05.2016 אשת קשר: שרון ויצמן
תאריך פרסום: 13.4.2016
תאריך אחרון להתייחסות: 10.5.2015
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט ההודעה >>
כוונה להתקשר עם חברת .UpToDate Inc לאספקת גישה מאגר מידע | 05.05.2016 אשת קשר: מירב אקנין
תאריך פרסום: 11.4.2016
תאריך אחרון להתייחסות: 5.5.2016
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט ההודעה >>