21 ספטמבר 2017 א' תשרי תשע"ח

הודעות על הכוונה להתקשר עם ספק יחיד

ציוד רפואי ציוד משקי מחשוב אחר

עד
יש לבחור תאריך יעד רחוק יותר מתאריך המקור
כוונה להתקשר עם חברת לוטם לצורך רכישות תוכן בסביבה דיגיטלית לפיתוח מנהלים | 26.09.2017

אשת קשר: שרון ויצמן
תאריך פרסום: 05.09.2017
תאריך אחרון להגשה: 26.09.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>


 

כוונה להתקשרות עם חברת "אפיק" בקרת אחזקה, תכנון וניהול מעליות בע"מ – ספק יחיד | 07.09.2017

אשת קשר: ריקי מועלם
תאריך פרסום: 21.08.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 07.09.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>


 

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת אר קיור מדיקל בע"מ שירות חמצן מקומי בבית המטופל | 14.07.2017

אשת קשר: קטיה בניטה
תאריך פרסום: 02.07.2017
תאריך אחרון להגשה: 14.07.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>


 

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת אר קיור מדיקל בע"מ שירות חמצן מקומי בבית המטופל | 14.07.2017

אשת קשר: קטיה בניטה 
תאריך פרסום: 25.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 14.07.2016
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת ארקיע לאספקת שירותי הטסה לנוסעים, דגימות מעבדה ושקי דואר | 27.06.2017

אשת קשר: מיכל שופמן
תאריך פרסום: 07.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 27.06.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת טוטנוואר לאספקת שירותי אחזקת מכשירי אוטוקלבים | 22.06.2017

איש קשר: רועי גואטה
תאריך פרסום: 05.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 22.06.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>


 

הנדון: כוונה להתקשר עם חברת יונידרס לאספקת ביגוד ייצוגי לעובדי מנהל | 22.06.2017

איש קשר: רועי גואטה
תאריך פרסום: 05.06.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 22.06.2017
מסמכים מצורפים (ייפתחו בדפדפן נפרד):
פירוט הבקשה >>

הנדון: כוונה להתקשר עם מר שמוליק בן יעקב – לאספקת שירותי ייעוץ למחלקת הכנסות. | 15.06.2017

אשת קשר: שרית יחזקאל
תאריך פרסום:
25.25.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 16.06.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>

כוונה להתקשר עם חברת תרום לאספקת קיט של חברת Asuragen לביצוע בדיקות X שביר | 23.05.2017

אשת קשר: בקי כיר
תאריך פרסום:
04.05.2017
תאריך אחרון להתייחסות: 23.05.2017
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):
פירוט הבקשה >>