30 מרץ 2017 ג' ניסן תשע"ז
עדכון אחרון:  02.11.2015 

התייעצות עם רופא בחו"ל - תנאי הזכאות

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף הזכאות אינה כלולה במגן כסף
 
מגן זהב יינתן החזר בגובה 75% מעלות הייעוץ ועד תקרה של 800$.
 
מכבי שלי זהה לזכאות הניתנת ממגן זהב. אין זכאות מיוחדת לחברי "מכבי שלי"
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו