27 מרץ 2017 כ"ט אדר תשע"ז

בדיקות הדורשות אישור מקדים

ביצוע בדיקות מצריך בחלק מהמקרים אישור רפואי או מנהלתי. להלן רשימת הבדיקות המצריכות אישור מקדים.
ניתן לאתר את מלוא פרטי הזכאות אודות בדיקה מסוימת בעזרת מנגנון זכויות חברי מכבי >>

בדיקות המצריכות אישור

בדיקות מעבדה

שם הבדיקה
סוג הבדיקה
סוג האישור הנדרש
AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR DISEASE, TYPE 1
רפואי
CDG
רפואי
CRYOTYPE
רפואי
Factor
XII
דם
רפואי
Factor XIII
דם
רפואי
Fatty Acid long chain
דם
רפואי
FIBRO TEST דם
דם
רפואי
Syndrome sequencing
רפואי
TB-Ab (Thyroid Block.Ab)
רפואי
אבחון ביוכימי ALPHA MANNOSIDOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי ASPARTYLGLUCOSAMINURIA
רפואי
אבחון ביוכימי BETA MAMMOSIOOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי CEROID LIPOFUSCINOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי CHOLESTERYL ESTER STORAGE DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי COCKAYNE SYNDROME
רפואי
אבחון ביוכימי CYSTINOSIS, NEPHROPATHIC
רפואי
אבחון ביוכימי FABRY DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי FREE SIALIC ACID STORGE DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי FUCOSIDOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי GALACTOSIALIDOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי GAUCHER DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי
GLYCOGEN
STORAGE DISEASE2, POMPE
רפואי
אבחון ביוכימי GM1 GANGLIOSIDOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי ICHTYOSIS, X-LINKED
רפואי
אבחון ביוכימי KRABBE DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי MAROTEAUX LAMY SYNDEOME
רפואי
אבחון ביוכימי MLD METACHROMATIC LEUKODYSTROPHY
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOLIPIDOSIS 2
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOLIPIDOSIS 3
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 1
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 2
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS IV
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS VII
רפואי
אבחון ביוכימי MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY
רפואי
אבחון ביוכימי NIEMANN-PICK DESEASE
רפואי
אבחון ביוכימי NIEMANN-PICK DESEASE TYPE C
רפואי
אבחון ביוכימי PYCNODYSOSTOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי SALLA DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי SANFILIPPO SYNDROME
רפואי
אבחון ביוכימי SCHINDLER DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי SIALIDOSIS
רפואי
אבחון ביוכימי TAY-SACHS DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי WOLMAN DISEASE
רפואי
אבחון ביוכימי XERODERMA PIGMENTOSUM
רפואי
אבחון מולקולרי ACHONDROPLASIA/THANATOPHORIC DWARFISM
רפואי
אבחון מולקולרי ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI
רפואי
אבחון מולקולרי ALPHA, MANNOSIDOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי ANGELMAN SYNDROME/PRADER WILLI
רפואי
אבחון מולקולרי BECKWITH-WIEDEMANN SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי BETA MANNOSIDOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי CREUTZFELDT-JAKB DISEASE, FAMILIAL
רפואי
אבחון מולקולרי CYSTIC FIBROSIS
רפואי
אבחון מולקולרי DUCHENNE, BECKER MUSCULAR DYSTROPHY
רפואי
אבחון מולקולרי DYSTONIA, TORSION
רפואי
אבחון מולקולרי FACIOSCAPULOHUMERAL MUSC, DYST-1 A
רפואי
אבחון מולקולרי FAMILIAL DYSAUTONOMIA
רפואי
אבחון מולקולרי FMF
רפואי
אבחון מולקולרי FUCOSIDOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי GALACTOSIALIDOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי GLYCOGEN STORAGE DISEASE2, POMPE
רפואי
אבחון מולקולרי GM 1 GANGLIOSIDOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי HNPP
רפואי
אבחון מולקולרי HUNTINGTON DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי KEARN SAYRE SYNDROME, KSS
רפואי
אבחון מולקולרי LEBER OPTIC ATROPHY, LHON
רפואי
אבחון מולקולרי LIPOAMIDE DEHYDROGENASE DEFICIENCY
רפואי
אבחון מולקולרי MAROTEAUX-LAMY SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי METHYLGLUTACONIC ACIDURIA COSTEFF
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOLIPIDOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 1
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 2
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 4
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 7
רפואי
אבחון מולקולרי MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA 2 A
רפואי
אבחון מולקולרי MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY
רפואי
אבחון מולקולרי MYOTONIC DYSTROPHY
רפואי
אבחון מולקולרי RETINOBLASTOMA
רפואי
אבחון מולקולרי SANDHOFF
רפואי
אבחון מולקולרי SANFILIPPO SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי SCHINDLER DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי SIALIDOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי SPINAL MUSCULAR ATROPHY, SMA
רפואי
אבחון מולקולרי VON HIPPEL LINDAU
רפואי
אבחון מולקולרי WOLMAN DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי X שביר
רפואי
אבחון מולקולרי במקרה מיוחד MONOGENIC DISEASE IN FAMILY
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים ACHONDROPLASIA
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים ALBINISM
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים BLOOM SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים CANAVAN DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים COCKAYNE SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים CRANIOSYNOSTOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים CYSTINURIA
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים FANCONI
ANEMIA
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים FMF
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים GAUCHER DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים ISOVALERICACIDEMIA
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים LEIGH SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים MELAS
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים MERRF
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים MUCOLIPIDOSIS 4
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים PENDRED SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים PHENYLKETONURUA
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים PYCNODYSOSTOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים RETINOBLASTOMA
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים TAY-SACHS DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים TYROSINEMIA
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים VLCAD DEFIC
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים VON HIPPEL LINDAU
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים WILSON DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי חסר MLD LEUKODYSTROPHY METACHROMOMA
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CARNITINE PALMITOYI TRANFEASE
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד GLYCOGEN STORAGE DISEASE I
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ADRENAL HYPOPLASIA, CONGENITAL
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ADRENOLEUKODYSTROPHY X-LINKED
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ALZHEIMER, EARLY ONSET/FAMILIAL
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ASPARTYLGLUCOSAMINURIA
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ATAXIA TELANGIECTASIA
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד BARDET-BIEDL SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CEREBROTENDINOUS XANTHOMATOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CEROID LIPOFUSCINOSIS
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CHARCOT-MARIE-TOOTH NEUROPATHY
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד DEAFNESS, CONGENITAL
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד DEAFNESS, MITOCHONDRIAL
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FABRY DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR V DEFICIENC
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR VII DEFICIENC
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR XI DEFICIENC
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR XIIIA DEFICIENC
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HEMOGLOBINOPATHIES ALPHA
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HEMOGLOBINOPATHIES BETA
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HYPERCHOLESTEROLEMIA, FAMILIAL
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HYPERGLYCINEMIA, NONKETOTIC
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HYPEROXALURIA, PRIMARY, TYPE 1
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ICHTYOSIS, X-LINKED
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד KRABBE DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MAPLE SYRUP URINE DISEASE
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MITOCHNDRIAL DEPLETION SYNDROME
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MITOCHNDRIAL DISORDER
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MOLYBDENUM COFACTOR DEFICIENCY
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MUCOLIPIDOSIS 3
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA 2 A
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד NEUROFIBROMATOSIS, TYPE 1
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד NIEMANN-PICK DESEASE
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד NIEMANN-PICK DESEASE TYPE C
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד OSTEOPETROSIS, RECESSIVE
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד PEROXYSOMAL DISORDERS
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד POLYCYSTIC KIDNEYS, DOMINANT
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד POLYCYSTIC KIDNEYS, RECESSIVE
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד TUBEROUS SCLEROSIS
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד XANTHINURIA, TYPE 1
רפואי
אבחון מולקולרי מקרה מיוחד MLD METACHROM LEUKODYSTROPHY
רפואי
אבחון ציטוגנטי ATAXIA TELANGIECTASIA
רפואי
אבחון ציטוגנטי BLOOM SYNDROME
רפואי
אבחון ציטוגנטי FANCONI ANEMIA
רפואי
אבחון ציטוגנטי MALE INFERTILITY
רפואי
אבחון ציטוגנטי MENTAL RETARDATION
רפואי
אבחון ציטוגנטי ROBERTS SYNDROME
רפואי
אבחון ציטוגנטי RUBINSTEIN-TAYBI SYND(FISH)
רפואי
אבחון ציטוגנטי SMITH-MAGENIS SYNDROME(FISH)
רפואי
אבחון ציטוגנטי WILLIAMS SYNDROME(FISH)
רפואי
אונקוגנים Oncogenetic sequencing
רפואי
אונקוטייפ Oncotype
רפואי
אלדולאז Aldolase
רפואי
אלסטאזה(בצואה) Elastase (fecal)
צואה
רפואי
אלפה תלסמיה – אבחון מולקולרי Alpha thalassemia molecular diagnosis
רפואי
אנטי תרומבין ANTI THROMBIN 3
דם
רפואי
אנטיגן אנושי Human antigen HLA B 57
רפואי
אנטיגן אנושי Human antigen HLA B 5701
רפואי
אנטיתרומבין Antithrombin activ. Bat.
רפואי
אפשטיין בר - נוגדנים (בדם) MONO
דם
רפואי
אצילקארניטין, כמותי – דם/
שתן
רפואי
ב. מולקולרי SPINOCEREBELLAR ATAXIA DUE TO AN EXPANSION
רפואי
ב. מולקולרי לאבחון OCULOPHARYNGEAL MUSCULAR DYSTROPHY
רפואי
ב. מולקולרי מיוחד INCL.BODY MYOPATHY AUTOSOMAL RECESSIV
רפואי
ב. מולקולרי מיוחדת INSENS.TO
PAIN
,CONG, WITH ANHIDROSI
רפואי
ב. מולקולרי מיוחדת LIMB-GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHY LGMD
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת COMBINED FACTOR V AND VII DEFICIENC
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת EPIDERMOLYSIS BULLOSA, CONGENITAL
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת HEMOPHILIA A, FACTOR VIII DEFICIENCY
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת HEMOPHILIA B, FACTOR IX DEFICIENCY
רפואי
ב.ציטוגנטית DIGEORGE/VELOCARDIOFACIAL SYND(FISH)
רפואי
בדיקה כמותית של חומצות אמינו amino acids
רפואי
בדיקת BCR/ABL איכותי Qualitative
דם
רפואי
בדיקת BCR/ABL כמותי Quantitative
דם
רפואי
בדיקת HER-2/NEU בשיטת FISH
רפואי
בדיקת אנטי Anti Xa
רפואי
בדיקת בני משפחה מדרגה ראשונה לאחר ממצא ב CMA
רפואי
בדיקת כרומוזומים מולקולארית CMA
רפואי
בדיקת מי שפיר
Array CGH Battery (B)
מי שפיר
רפואי
בדיקת קוונטיפרון Quantiferon (IGRA)
דם
רפואי
בטא-טלסמיה מולקורלרית Beta-thalassemia Molecular
רפואי
ביוטינידז Biotinidase
דם
רפואי
ביוכימית LYSOSOMAL ACID PHOSPHATASE DEFICIENDY
רפואי
גורם גדילה
דמוי אינסולין
Somatomedin C (IGF-1)
דם
רפואי
גורם וון וילברנד Von Willebrand Factor Bat
דם
רפואי
גושה – בדיקה מולקולרית מיוחדת Gaucher disease molecular
רפואי
גנוטייפ FISH
רפואי
גנוטיפ
של ממאירויות, היברידיזציה בשיטה הפלורסנצית
רפואי
גנוטיפ, זיהוי קריוטיפ
רפואי
די-דימר D-dimer
דם
רפואי
הומוציסטאין (בדם) Homocystein
דם
רפואי
היפאינסולין היפוגליקמיה מתמשכת פעוטות PERSIS. HYPERINSUL, HYPOGLYCEMIA OF INFANCY
דם
רפואי
היפרפלזיה
מולדת של האדרנל
ADRENAL
HYPERPLASIA
, 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY
רפואי
היפרפלזיה מולדת של האדרנל
ADRENAL HYPERPLASIA, 11-BETA-HYDROXYLASE DEFICIENCY
רפואי
היפרפלזיה מולדת של האדרנל
ADRENAL HYPERPLASIA, 17-ALPHA-HYDROXYLASE DEFICIENCY
רפואי
חומצה מתיל מלונית (בשתן) Methylmalonic Acid (U)
שתן
רפואי
חלבון C (בדם) Protein C-Activity Bat.
דם
רפואי
חלבון S (בדם)
Protein S Free Bat
דם
רפואי
חלבון S (בדם) Protein S Free
דם
רפואי
חלבון S (בדם) Protein S Total
דם
רפואי
חרשות מולדת Congenital deafness
רפואי
טסיום דם, נוגדנים
רפואי
ייעוץ
גנטי
genetic counseling
רפואי
ייעוץ גנטי טרום לידתי prenatal genetic counseling
רפואי
כרומוגרנין - Chromogranin A
דם
רפואי
לופוס
אנטיקואגולנט (בדם)
Lupus Anticoag.(LAC) Bat
דם
רפואי
מוטציה משפחתית ידועה, אבחון מולקולרי, למוטציה FAMILY MUTATION
רפואי
מוטציות מייסד
סרטן
שד/מחלה, לנבדקת
BRCA 1/BRCA 2
רפואי
מולקולרי THIAMINE RESPONSIVE MEGALOBLASTIC ANEMIA
רפואי
מולקולרית METHYLMALONICACIDURIA, MUTASE DEFICIENCY
רפואי
מושבות תאי אב אדומים
רפואי
מושבות תאי אב לבנים
רפואי
מתילן טטרה הידרו פולאט רדוקטאז (בדם) MTHFR
דם
רפואי
נוגדני Anti CCP
דם
רפואי
נוגדנים לאנדומיזיום Endomysial Ab
דם
רפואי
ניתוח דנ"א מולקולרי לתלסמיה Thalassemia-
DNA
Mol.Diag
דם
רפואי
נשאות של BRCA1, BRCA2
דם
רפואי
סווג
רקמות
HLA אנטיגנים DR/DQ
רפואי
סווג רקמות HLA תרבית לויקוציטים מעורבת, MLC
רפואי
סרולוגיה
ASCA - ANCA (IBD)
דם
רפואי
פרותרומבין 20210 - מוטציה (בדם) Prothrombin 20210
דם
רפואי
קדחת ים תיכונית משפחתית FMF (בדם)
דם
רפואי
קלפרוטקטין Calprotectin-fecal
צואה
רפואי
קסנטומטוזיס מוח Cerebrotendinous Xanthomatosis
רפואי
קרדיוליפין - נוגדנים Cardiolipin-B2GP1 IgM Ab
דם
רפואי
קריוטיפ מלויקוציטים Leukocyte karyotype
רפואי
קריוטיפ מתרבית
רקמה
Tissue
culture karyotype
רפואי
קרישיות יתר Hypercoagulation batt
דם
רפואי
ריצוץ מולקולרי
רפואי
שאת בקיבה POLYP ADENOMATI
אחר
רפואי
תירואיד
פראוקסידאז - נוגדנים (בדם)
Thyroid Peroxidase Ab
דם
רפואי
תנגודת לחלבון C משופעל APCR (APC Resistance)
דם
רפואי
תסמונת בקומס
רפואי
תרבית רקמה Tissue culture
רפואי
תת-קבוצות של לימפוציטים Lymphocyte subpopul battery
דם
רפואי