27 אוקטובר 2016 כ"ה תשרי תשע"ז
מעודכן לתאריך  08.05.2016 

שינויים בביטוח הסיעודי