26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז

רשימת יועצים ומנתחים

למבוטחי מגן כסף, מגן זהב ומכבי שלי

בעמוד זה תוכלו לאתר ולקבל מידע אודות רופאים המבצעים ייעוצים, ניתוחים ופעולות במסגרת הביטוחים המשלימים, לפי הפירוט הבא:
  • רופאים המבצעים ייעוצים וניתוחים בשר"פ שערי צדק והדסה בירושלים, מופיעים ברשימה זו >
  • רופאים המבצעים ייעוצים וניתוחים בבתי החולים למעט בשר"פ שערי צדק ושר"פ הדסה בירושלים - בעזרת מנוע החיפוש מטה.
           -  לאיתור יועץ  או מנתח בתחום רפואי מסוים, למשל 'ריאות', יש להקליד בשדה סוג פעולה את המילה 'ייעוץ' ולאחריה את התחום
              המקצועי הנדרש, לדוגמא: 'ייעוץ ריאות'.
           -  לאיתור פעולה או ניתוח ניתן לבצע בחירה מרובה, כאשר יש תיאורים נוספים לשם הפעולה או הניתוח. 
              לדוגמא: לאיתור 'קולונוסקופיה', ניתן לבחור בחיפוש: 'קולונוסקופיה', 'קולונוסקופיה בחדר רופא' ועוד - בהתאם לרשימה הקיימת.