23 יולי 2017 כ"ט תמוז תשע"ז

יועצים מומחים לקבלת חוות דעת שניה
בשר"פ הדסה בירושלים

לחברי 'מכבי זהב' ו'מכבי שלי'

רשימת היועצים שלהלן כוללת את יועצי שר"פ הדסה, בתחומים שאינם כירורגיים (אינם מנתחים).
יש להתעדכן ברשימה טרם מימוש הזכאות בפועל.

בתאריך 1.7.16 נכנסו לתוקפם הסדרים חדשים בתוכניות הביטוח המשלים של מכבי שירותי בריאות (‘מגן כסף’, ‘מכבי זהב’ ו’מכבי שלי’), בהתאם לשינויים שחלו בחקיקה כפי שקבעה המדינה.  שינויים אלו נוגעים לתנאי הזכאות, לניתוחים וייעוצים פרטיים ויחולו על כל קופות החולים. למידע נוסף אודות חוק ההסדרים >>
לקבלת מידע אודות עלות הייעוץ אצל רופא מסוים ולתיאום מועד ביקור, יש לפנות ישירות למשרדי שר"פ הדסה.
  • רשימת היועצים שלהלן כוללת את יועצי שר"פ הדסה, בתחומים שאינם כירורגיים (אינם מנתחים). יש להתעדכן ברשימה טרם מימוש הזכאות בפועל.
  • לאיתור רופא יועץ אשר מנתח בהסדר בשר"פ הדסה ולאיתור יועץ או מנתח בהסדר (לרבות ביצוע צנתורים) בבתי חולים נוספים כאן >>
  • הזכאות לייעוץ, הינה לתחום הייעוץ אשר הוגדר ומפורסם לצד שמו של היועץ וניתן לממש את הזכאות רק במרפאה שכתובתה מצוינת ברשימת היועצים המפורטת, תחת פרטי הרופא.
  • כל המידע כפוף לזכאות ייעוץ עם מומחים. מומלץ לעיין בכל פרטי הזכאות לרבות ההחרגות והסייגים.
  • שימו לב – ככלל, התייעצות עם רופא מכבי תהיה בעלות של היטל רבעוני, בסך של 27 ₪. מידע נוסף אודות רופאי מכבי ניתן למצוא באתר מדריך השירותים >>
 

 רשימת הרופאים על פי תחומי התמחות:

אונקולוגיה
שם הרופאהתמחותטלפון
ד"ר הוברט אילה בת שבע אונקולוגיה 02-6778899
ד"ר ויגודה מרק רפאל אונקולוגיה 02-6778899
פרופ' יבלונסקי פרץ תמר אונקולוגיה 02-6778899
פרופ' יזהר עוזי אונקולוגיה 02-6778899
פרופ' סיגל טלי אונקולוגיה 02-6778899
אלרגולוגיה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' שליט מאיר אלרגולוגיה 02-6778899
אנדוקרינולוגיה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' גלזר בנימין אנדוקרינולוגיה 02-6778899
ד"ר פולק דרזנר רבקה מיכל אנדוקרינולוגיה 02-6778899
אנטומיה פתולוגית
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' אמיר גייל פתולוגיה 02-6778899
פרופ' אריאל אילנה פתולוגיה 02-6778899
פרופ' קופולוביץ יורי פתולוגיה 02-6778899
פרופ' שרמן פתולוגיה 02-6778899

 

המטולוגיה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' אור ראובן המטולוגיה 02-6778899
ד"ר אשכנזי יעקב ג'ק המטולוגיה 02-6778899
פרופ' בן-יהודה זלץ רבקה-דינה המטולוגיה 02-6778899
מחלות ריאה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' ברקמן נוויל מחלות ריאה 02-6778899
ד"ר לקסר אורי מחלות ריאה 02-6778899
פרופ' פרידלנדר צבי גריגוריו מחלות ריאה 02-6778899

 

משפחה, פנימית, כללית
 שם הרופא התמחות טלפון
פרופ' אילן ירון משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' אקרמן הרש לייב צבי משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' בורשטיין מיכאל משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' בן יהודה יצחק אריה משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' בן שטרית אלדד משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' גלון איתן משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' הימן שמואל נעם משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
ד"ר וולף דנה משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' וייסמן צ'רלס משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' לייטרסדורף ערן משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' מבורך דרור משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' מוזס אלון אדוארד משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' מעין שלמה משפחה, פנימית, כללית  02-6778899
פרופ' נפרסטק יעקב משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' פולדש אנדרי יוסף משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' פרידלנדר צבי - גריגוריו משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' פרידמן גדעון משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' רובינוב אלן משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' שאול טובה משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
פרופ' שובל דניאל משפחה, פנימית, כללית 02-6778899
נוירולוגיה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' אברמסקי עודד נוירולוגיה 02-6778899
ד"ר אייכל פטר-רוני נוירולוגיה 02-6778899
פרופ' בן חור תמיר שמריה נוירולוגיה 02-6778899
ד"ר ברגר איתי נוירולוגיה 02-6778899
ד"ר גוטקין מרק  נוירולוגיה 02-6778899
ד"ר מינר זאב נוירולוגיה 02-6778899
פרופ' קרוסיס דימיטריוס נוירולוגיה 02-6778899
פרופ' רכס אבינועם נוירולוגיה 02-6778899
פרופ' שפירא יהודה אריה נוירולוגיה 02-6778899
נפרולוגיה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' סילבר ג'סטין נפרולוגיה 02-6778899
פרופ' רובינגר דבורה נפרולוגיה 02-6778899
ד"ר שביל יגאל נפרולוגיה 02-6778899
פסיכיאטריה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' בונה עומר בנימין פסיכיאטריה 02-6778899
פרופ' סגמם רונן פסיכיאטריה 02-6778899
רדיולוגיה
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' גמרי משה רדיולוגיה 02-6778899
פרופ' לבנסארט דניאל - פנחס רדיולוגיה 02-6778899
ד"ר נמירובסקי איגור רדיולוגיה 02-6778899
פיירמן צבי סקוט ירה רדיולוגיה 02-6778899
ד"ר קופלביץ בנימין רדיולוגיה 02-6778899
רפואה פיזיקלית ושיקום
שם הרופאהתמחותטלפון
ד"ר שוורץ-רוקבישניקוב איזבלה רפואה פיזיקלית ושיקום 02-6778899
רפואת ילדים
שם הרופאהתמחותטלפון
פרופ' אל-פלג אורלי רפואת ילדים 02-6778899
פרופ' כרם איתן רפואת ילדים 02-6778899
ד"ר צנגן דוד חיים רפואת ילדים 02-6778899
פרופ' רייף שמעון רפואת ילדים 02-6778899