26 אוקטובר 2016 כ"ד תשרי תשע"ז

יועצים מומחים לקבלת חוות דעת שניה ומנתחים
בשר"פ הדסה ושר"פ שערי צדק בירושלים

לחברי 'מגן כסף' 'מגן זהב' ו'מכבי שלי'

רשימת היועצים שלהלן כוללת את יועצי שר"פ הדסה ושערי צדק, המבצעים ניתוחים בהסדר (לרבות צנתורים) בתחום הכירורגיה.
רשימת היועצים והמנתחים תתעדכן מעת לעת. יש להתעדכן ברשימה טרם מימוש הזכאות בפועל.
בתאריך 1.7.16 נכנסו לתוקפם הסדרים חדשים בתוכניות הביטוח המשלים של מכבי שירותי בריאות (‘מגן כסף’, ‘מגן זהב’ ו’מכבי שלי’), בהתאם לשינויים שחלו בחקיקה כפי שקבעה המדינה.  שינויים אלו נוגעים לתנאי הזכאות, לניתוחים וייעוצים פרטיים ויחולו על כל קופות החולים. למידע נוסף אודות חוק ההסדרים >>
לקבלת מידע אודות עלות הייעוץ אצל רופא מסוים ולתיאום מועד ביקור, יש לפנות ישירות למשרדי השר"פ:
שר"פ שערי צדק או שר"פ הדסה.
  • הזכאות להתייעצות פרטית לחברי "מגן כסף", הינה עבור יועצים שהם גם מנתחים בהסדר ובגין ייעוץ 1 בשנת חברות.
  • שימו לב – ככלל, התייעצות עם רופא מכבי תהיה בעלות של היטל רבעוני, בסך של 27 ₪.
 

 רשימת הרופאים על פי תחומי התמחות:

אונקולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' גביזון אברהם אונקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר גרנדר טל אונקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר הוברט אילה בת שבע אונקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר השינג נורמן אונקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ויגודה מרק רפאל אונקולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' יבלונסקי פרץ תמר אונקולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' יזהר עוזי אונקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר מרלה עירית אונקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר סגל עמיאל אונקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' סיגל טלי אונקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר צרני נתן יצחק אונקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' קטן רפאל אונקולוגיה שערי צדק 02-6556002
אורולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר גיאלצ'ינסקי אילן
אורולוגיה
הדסה 02-6778899
ד"ר גנסין אהוד אורולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' גפרית עפר אורולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר הידש גיא אורולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר זילברמן משה אורולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר יוטקין ולדימיר אורולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' לנדאו יחזקאל אורולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' פודה דב אורולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פרלברג שאול אורולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' צ'רטין בוריס אורולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר קוליקוב דמטרי אורולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר קוצ'רוב סטניסלב אורולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' שנפלד עפר זאב אורולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' שפירא עמוס אורולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ברודסקי איליה אורולוגיה הדסה 02-6778899
אורתופדיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אילסר עידן
אורתופדיה
הדסה  02-6778899
ד"ר אלטרגוט אברהם אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר אלישוב עופר אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר  ארזי הראל אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר בייט שאול אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר ברגמן אלכסנדר אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ברזילי יאיר אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר גאבר סאלח אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר גולדמן ולדימיר אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר הזה אמיר אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר הנדל דוד אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר השרוני אמיר אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר ווייל יורם אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר וייס שמואל אורתופדיה
שערי צדק 02-6556002
ד"ר ויסברוד ויקטור אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ח'מאיסי סקר אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר חורי אמל אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר חיימסקי גרשון אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר טויבנשלק מיכאיל אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר יודקוביץ גנאדי אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר לאו יוסף אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר לבל אהוד אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר לוריא שי אורתופדיה הדסה 02-6778899
פרופ' ליברגל ליאור אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר לייבנר אפרים אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר ליפשיץ משה אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר למדן רון אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר רובין אמיר אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר מורגנשטרן דוד אורתופדיה הדסה 02-6778899
פרופ' מושיוב רם אורתופדיה הדסה 02-6778899
פרופ' מילגרום צ'רלס אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר מתן יואב אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר סבתו שבתאי אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר סימנובסקי נאום אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר סספורטס אליהו אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר ספרן אורי אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר פופוב אלכסי אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' פייזר עמוס אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר פרידמן עדי אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר ציון עידו אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר צ'רנובסקי מיכאל אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר קנדל ליאוניד אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר קפלן ליאון אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר רובין אמיר אורתופדיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ריבקין גוריון אורתופדיה הדסה 02-6778899
ד"ר שרודר יהושע אורתופדיה הדסה 02-6778899
אלרגולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' שליט מאיר אלרגולוגיה הדסה 02-6778899
אנדוקרינולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' גלזר בנימין
אנדוקרינולוגיה
הדסה 02-6778899
ד"ר פולק דרזנר רבקה מיכל אנדוקרינולוגיה הדסה 02-6778899
אנטומיה פתולוגית
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אמיר גייל פתולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' אריאל אילנה פתולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר גוטשלק - סבג שושנה  פתולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר גולומב אליהו פתולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ורניה פיאונה פתולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' סופר דב פתולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' קופולוביץ יורי פתולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר שרמן יואב פתולוגיה הדסה 02-6778899

 

אף, אוזן, גרון

 

שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אטל דוד  אף, אוזן,
גרון
שערי צדק 02-6556002
ד"ר אלישר רון בנימין אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
ד"ר בן-יעקב אליק - אברהם אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
ד"ר גרוס מנחם אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
ד"ר דנו יצחק אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
ד"ר הירשהורן ניר אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
ד"ר וינברגר ג'פרי אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
ד"ר טובי הודיה אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
ד"ר לנדאו - זמר טלי אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
פרופ' סישל גאן איב אף, אוזן, גרון שערי צדק 02-6556002
ד"ר פלג אורי אף, אוזן, גרון שערי צדק 02-6556002
ד"ר פרץ רונן אף, אוזן, גרון שערי צדק 02-6778899
ד"ר קאופמן מיכל אף, אוזן, גרון הדסה 02-6778899
גנטיקה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אלטרסקו גאונה
גנטיקה
שערי צדק 02-6556002
גסטרואנטרולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אדר תומר
גסטרואנטרולוגיה
שערי צדק 02-6556002
פרופ' אורן רני גסטרואנטרולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר אפשטיין יוליה גסטרואנטרולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' אקרמן צבי גסטרואנטרולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' גולדין ערן גסטרואנטרולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ג'ייקוב הרולד גסטרואנטרולוגיה  הדסה 02-6778899
ד"ר דנקור אלאין אלי גסטרואנטרולוגיה  שערי צדק 02-6556002
ד"ר הרשקוביץ טיבריו  גסטרואנטרולוגיה  הדסה 02-6778899
ד"ר ויינר עלז גסטרואנטרולוגיה  הדסה 02-6778899
פרופ'  וילשנסקי מיכאל גסטרואנטרולוגיה  הדסה 02-6778899
ד"ר  ונגרובר דב גסטרואנטרולוגיית ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר יערי שאול גסטרואנטרולוגיה  הדסה 02-6778899
ד"ר לוריה יואב גסטרואנטרולוגיה  שערי צדק 02-6556002
ד"ר ליסי יוסף גסטרואנטרולוגיה  שערי צדק 02-6556002
ד"ר מזרחי מאיר  גסטרואנטרולוגיה  הדסה 02-6778899
פרופ' ספדי ריפעת גסטרואנטרולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר צבנג אדוארד גסטרואנטרולוגיה  הדסה 02-6778899
ד"ר קורמן סטנלי  גסטרואנטרולוגיית ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר קלר אהרן גסטרואנטרולוגיית ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר שטרית אריאלה גסטרואנטרולוגיה שערי צדק 02-6556002

 

המטולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אור ראובן
המטולוגיה
הדסה 02-6778899
ד"ר אשכנזי יעקב ג'ק המטולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' בן-יהודה זלץ רבקה-דינה המטולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' ורון דוד המטולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' רואו יעקב מיכאל המטולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר רוכלמר שושנה המטולוגיה שערי צדק 02-6556002
 פרופ' רונד דבורה אסתר המטולוגיה שערי צדק 02-6556002
הרדמה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר דוידסון אליעד מרדכי
הרדמה
הדסה 02-6778899
פרופ' דרנגר בנימין הרדמה הדסה 02-6778899
ד"ר זיגלמן יחזקאל הרדמה שערי צדק 02-6556002
ד"ר זלדין אלכסנדר הרדמה שערי צדק 02-6556002
פרופ' לינטון דוד מיכאל הרדמה הדסה 02-6778899
פרופ' ענב ברומיק שרון הרדמה שערי צדק 02-6556002
ד"ר שיינר סטיבן-ג'רמי הרדמה הדסה 02-6778899
ד"ר שיפמן יוחנן הרדמה הדסה 02-6778899
יילוד וגניקולוגיה
 שם הרופא התמחות שר"פ טלפון
דר' אלדר גבע טליה
יילוד
וגניקולוגיה
שערי צדק 02-6556002
פרופ' אלחלל אוריאל  יילוד וגניקולוגיה  הדסה  02-6778899
דר' אמסלם חגי יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר' ארבל רויטל יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6778899
דר' באומן דבורה יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר' בדולח יובל יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר' בולדס רפאל משה יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' בלר עוזיאל יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
דר' בן-מאיר אסף יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר' בן - שושן אברהם יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר' גדנסקי אפרים יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
דר' גודין מארי יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר' גוטמן יעקב יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר' גולדברג דורון יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
דר'  גיאלצ`ינסקי יובל יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
דר'  גל מיכאל יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' גרנובסקי סורינה יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' הולצר גדעון יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' הורוביץ אריה אליעזר יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ווינטראוב אמיר יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ולסקי - דן ודים יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר זכות דוד יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר חובב ידידיה יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר חטיב פאיז יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר חיימוב-קוכמן רונית יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר טבת אהרן יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר טל ציון יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' יגל שמחה יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ינאי נילי יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' לאופר נרי יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר לביא יובל יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
 פרופ' לוין אייבי יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר מזעקי אייל יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר מייקלסון כהן רחל יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר נדג'ארי מיכאל יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' סימון אלכסנדר יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר סלע חן יצחק יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' סמואלוב ארנון יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' עזרא יוסף יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר עימבר טל יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' ענתבי שאול עוזיאל יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פולק - רפאל נפתלי יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פולק רפאל יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר פוס ארנסט יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פורת שי יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פיקאר רקל יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פלוטקין ולדימיר יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר צוקרמן בוריס יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' צלניקר - הוכנר דרורית - מיטה יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר קפקא עירית יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' ראובינוף בנימין יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר רבינוביץ רון  יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' רבל אריאל  יילוד וגניקולוגיה  הדסה  02-6778899
פרופ' רוז'נסקי נתן יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר רייכמן אורנה יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר שווד פיליפ יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר שויקי דוד יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' שושן אשר יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר שיה מיכאל יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר שלם תמר יילוד וגניקולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' שנקר יזה גאורג יוסף יילוד וגניקולוגיה הדסה 02-6778899
כירורגיה כללית
שם הרופא התמחותשר"פטלפון
פרופ' אבו-דאלו חליל כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר אבו גזאלה מחמוד כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר אבו דאלו רבחי כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר אולשה עודד כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר אלברטון יוסף כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר אלמוגי גדעון כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר אלעזרי רם כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר באלה מיקלוש כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר בגלייבטר נחום כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר בן חיים מנחם כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר גולדברג מאיר כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר גלוברמן ענת כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר גרוס איתן-משה כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר גרינבוים רונית כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר דגן עמיר כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר דובדבני מרדכי מוטי כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
פרופ' דורסט אריה לאופו כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' זמיר גדעון כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר זמיר עודד כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
 ד"ר חלאילה עבד כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר כרמון עינת כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר מזא"ה חגי כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר מינץ אלכסנדר   כירורגיה כללית שערי צדק  02-6556002
פרופ' מינץ יואב   הדסה  02-6556002
ד"ר מרגוליס אלכסנדר כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר מרחב הדר כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר נוימן רמי כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר סיבירסקי און כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר עדן יאיר כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' עיד אחמד כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר עליאן בלאל כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
פרופ' ענר חיים כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר פידהרץ קרול כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר פינטו מאיר כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
פרופ' פיקרסקי אלון כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר פרוג'ה מוחמד כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
פרופ' פרוינד הרברט רודולף כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר פרידמן שלום כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר קידר אסף כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר רבקין לואיס אלברטו כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
פרופ' ריבקינד אברהם יצחק כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר שוסמן נעם כירורגיה כללית הדסה 02-6778899
ד"ר שמש דוד כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר שפירא רם כירורגיה כללית שערי צדק 02-6556002
כירורגיית לב ריאה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' ברויאר רפאל כירורגיית לב ריאה שערי צדק 02-6556002
כירורגיה פה ולסת
                                 
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' בן-אוליאל רפאל כירורגיה פה ולסת הדסה 02-6778899
פרופ' לוסטמן יהושע כירורגיה פה ולסת הדסה  02-6778899
פרופ' סלע מרדכי כירורגיה פה ולסת הדסה  02-6778899
פרופ' קאופמן אליעזר כירורגיה פה ולסת הדסה  02-6778899
כירורגיה פלסטית

שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אדלר נטע כירורגיה פלסטית הדסה 02-6778899
ד"ר ארמון נעם כירורגיה פלסטית הדסה 02-6778899
ד"ר ביננבוים יורם כירורגיה פלסטית שערי צדק 02-6556002
ד"ר גרונוביץ יואב כירורגיה פלסטית שערי צדק 02-6556002
ד"ר טוכמן יצחק כירורגיה פלסטית שערי צדק 02-6556002
ד"ר עמאר דלית כירורגיה פלסטית הדסה 02-6778899
ד"ר צור תומר כירורגיה פלסטית הדסה 02-6778899

כירורגיה של בית החזה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' ביטרן דני כירורגיה של בית החזה שערי צדק 02-6556002
ד"ר זילברמן שלום כירורגיה של בית החזה שערי צדק 02-6556002
פרופ' יזהר עוזי כירורגיה של בית החזה הדסה 02-6778899
ד"ר מרין עופר כירורגיה של בית החזה שערי צדק 02-6556002
ד"ר פינק דניאל כירורגיה של בית החזה שערי צדק 02-6556002
ד"ר קרח עמית כירורגיה של בית החזה הדסה 02-6778899
ד"ר רודיס אהוד כירורגיה של בית החזה הדסה 02-6778899

 

כירורגיה של היד
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר זינגר גרשון כירורגיה של יד שערי צדק 02-6556002
ד"ר ליפסקר אסתר כירורגיה של יד שערי צדק 02-6556002
כירורגית ילדים
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר ארבל דן כירורגית ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר ארמון ירון כירורגית ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר ברגר נגר חגית כירורגית ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' יודסין רפאל כירורגית ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר פרומן עמוס כירורגית ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר קפולר ודים כירורגית ילדים הדסה 02-6778899
כירורגית כלי דם
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אקופניק אינה כירורגית כלי דם הדסה 02-6778899
ד"ר גולדין איליה כירורגית כלי דם שערי צדק 02-6556002
ד"ר סמט יעקב כירורגית כלי דם הדסה 02-6778899
ד"ר רובינשטין חן כירורגית כלי דם הדסה 02-6778899
כירורגית שד
 
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר כרמון משה כירורגית שד שערי צדק 02-6556002
מחלות ריאה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' איזביצקי גבריאל מחלות ריאה שערי צדק 02-6556002
ד"ר בניון בוהדנה אברהם מחלות ריאה שערי צדק 02-6556002
פרופ' ברקמן נוויל מחלות ריאה הדסה 02-6778899
ד"ר כאהן קלמנט מחלות ריאה שערי צדק 02-6556002
ד"ר לקסר אורי מחלות ריאה הדסה 02-6778899
פרופ' פרידלנדר צבי גריגוריו מחלות ריאה הדסה 02-6778899
ד"ר רומם איל מחלות ריאה שערי צדק 02-6556002
ד"ר רוקח אריאל מחלות ריאה שערי צדק 02-6556002

 

משפחה, פנימית, כללית
 שם הרופא התמחות שר"פ טלפון
פרופ' אילן ירון משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' אקרמן הרש לייב צבי משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
ד"ר בארי אליוט מלבין משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' בורשטיין מיכאל משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' בן יהודה יצחק אריה משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' בן שטרית אלדד משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' גלון איתן משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' הימן שמואל נעם משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
ד"ר הרש משה משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
ד"ר וולף דנה משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' וייסמן צ'רלס משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
ד"ר ון דייק יהודה מיכאל משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר זווין שושנה משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' זוננבליק משה משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' זמרן ארי משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' ינון עמוס משה משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
ד"ר כץ דיויד משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' לייטרסדורף ערן משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' מבורך דרור משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' מוזס אלון אדוארד משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
ד"ר מונטר ריקרדו משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' מעין שלמה משפחה, פנימית, כללית הדסה  02-6778899
פרופ' נפרסטק יעקב משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' נשר גדעון משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' פולדש אנדרי יוסף משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' פרידלנדר צבי - גריגוריו משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' פרידמן גדעון משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
ד"ר קונסטנטיני נעמה משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' רובינוב אלן משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' רז איתמר רפאל משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' רחמילביץ דניאל משפחה, פנימית, כללית שערי צדק 02-6556002
פרופ' שאול טובה משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' שובל דניאל משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' שלו עודד משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
פרופ' שפירא מרוין משפחה, פנימית, כללית הדסה 02-6778899
נוירוכירורגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אומנסקי פליקס
נוירוכירורגיה
הדסה 02-6778899
ד"ר בניפלא מנחם מוני נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
פרופ' יצחיאק אייל נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
פרופ' ישראל צבי נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
ד"ר כהן חוסה אנריקה נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
ד"ר מוסקוויסי סמואל נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
ד"ר מרגולין אמיל נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ספקטור סרגיי נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
ד"ר רוזנטל גיא   נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899
ד"ר שושן יגאל נוירוכירורגיה הדסה 02-6778899

 

נוירולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אברמסקי עודד
נוירולוגיה
הדסה 02-6778899
ד"ר אייכל פטר-רוני נוירולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' בן חור תמיר שמריה נוירולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ברגר איתי נוירולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר גוטקין מרק  נוירולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' טנה דוד נוירולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר לובצקי קורן איזבל נוירולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר מינר זאב נוירולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פינקלשטיין יורם נוירולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' קרוסיס דימיטריוס נוירולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' רכס אבינועם נוירולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' שפירא יהודה אריה נוירולוגיה הדסה 02-6778899
נוירולוגיה ילדים
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר שטינברג אברהם נוירולוגיה שערי צדק 02-6556002
נפרולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' סילבר ג'סטין נפרולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' סלוטיקי יצחק נפרולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' רובינגר דבורה נפרולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר שביט לינדה נפרולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר שביל יגאל נפרולוגיה הדסה 02-6778899
עור ומין
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אינגבר אריה עור ומין הדסה 02-6778899
פרופ' אנק - קלאס  דוד עור ומין הדסה 02-6778899
פרופ' זלוטוגורסקי אברהם עור ומין הדסה 02-6778899
פרופ' ליבוביץ ורה עור ומין הדסה 02-6778899
ד"ר מולכו-פסח ורד עור ומין הדסה 02-6778899
עיניים
שם רופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אברבוך אדוארד עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר אטס - פוקס ליאת עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר אילסר מיכאל עיניים הדסה 02-6778899
פרופ' בנין אייל חנוך עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר גאעוני טארק עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר גולדברג שרון עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר גרייפנר גבריאל עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר דקל יעל עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר דרבקין אלנה עיניים שערי צדק 02-6556002
ד"ר הלפרט מיכאל עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר הנהרט יואל עיניים שערי צדק 02-6556002
פרופ' חוברס אתי עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר חמו יצחק עיניים הדסה 02-6778899
פרופ' טיכו אוריאל עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר יהלום קלאודיה עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר כהן פול עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר לנדאו דוד עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר מוסטובוי דינה עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר משולם הדס עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר סילברסטון בן ציון עיניים שערי צדק 02-6556002
פרופ' סלומון אברהם עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר עאמר רדגונד עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר ענתבי אינגריד אירן עיניים הדסה 02-6778899
פרופ' פאר יעקב יהודה עיניים  הדסה 02-6778899
ד"ר פסח יובל עיניים שערי צדק 02-6556002
פרופ' פרוכט-פרי יוסף עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר פרנקל שחר עיניים הדסה 02-6778899
ד"ר רוזנמן יעקב עיניים שערי צדק 02-6556002
ד"ר שטרסמן ישראל עיניים שערי צדק 02-6556002
פסיכיאטריה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' בונה עומר בנימין פסיכיאטריה הדסה 02-6778899
ד"ר גרופ קורנליוס פסיכיאטריה שערי צדק 02-6556002
פרופ' לרר בנימין פסיכיאטריה הדסה 02-6778899
פרופ' סגמן רונן פסיכיאטריה הדסה 02-6778899
פרופ' שלו אריה יואל פסיכיאטריה הדסה 02-6778899
פתולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר דובינר ויקטוריה אנטומיה פתולוגית שערי צדק 02-6556002
ד"ר זילבר סופיה אנטומיה פתולוגית שערי צדק 02-6556002
ד"ר ליחובצקי גרסיאלה אנטומיה פתולוגית שערי צדק 02-6556002
ד"ר ריינוס קונסטנטין אנטומיה פתולוגית שערי צדק 02-6556002

 

קרדיולוגיה, קרדיולוגיה ילדים
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אדמון דן קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר אוזן אלישע קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר אילן מיכאל קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר אליצור יאיר קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר אלמגור ירון קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' אלעמי אמיר קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר אלקלעי אהרן קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ארז אלדד קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' בארי רונן קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר בוטנרו עדי קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר בלקין יונתן קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר ג'בארה ריפעת קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר גברי שגיא קרדיולוגיה ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר גוטליב שמואל קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר גולנדר יוליוס קרדיולוגיה ילדים הדסה 02-6778899
פרופ' גילון דן חיים קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר דורסט רונן קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר דן דננברג חיים קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר וולק אריה קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' וייס אברהם קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר וייס גיורא קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר חורי זאהי קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר חן שמואל קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר חסין טל קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' לוטן חיים שאול קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר לוריא דוד קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
פרופ' ליבוביץ דוד קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר מדינה אהרון קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' מוסרי מוריס קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר מוריאל מדי קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר מזוז בנימין קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר מיילר שמואל קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר מילגלטר אליהו קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר מירקין דוד קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' ניר עמירם קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר נסאר הישאם קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פולק ארטור קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פלנר דוד קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פרלס זאב קרדיולוגיה ילדים הדסה 02-6778899
פרופ' צבעוני דני קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר צפת דנה קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר קלוטשטיין מרק קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר קליין יעקב משה קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' קרן אנדרי קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
רב אחא משה קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר רוזנמן דוד קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' ריין עזריה קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר שאהין יוסף קרדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' שפירא עוז-משה קרדיולוגיה הדסה 02-6778899
רדיולוגיה
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר אפלבוים יעקב הלל רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר אקרמן יעקב רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר פרופ' בלום אלן יצחק (רונלד) רדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ברלוביץ דניאל רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר פרופ' גמרי משה רדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר גכטמן דויד רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' הדס הלפרין עירית רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
פרופ' לבנסארט דניאל - פנחס רדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר ניקיטין אירינה רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר נמירובסקי איגור רדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר סטרנו שלום רדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פיירמן צבי סקוט ירה רדיולוגיה הדסה 02-6778899
ד"ר פישר דרורה רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר פרקש אדם רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר פרשטנדיג אנטוני רדיולוגיה שערי צדק 02-6556002
ד"ר קופלביץ בנימין רדיולוגיה הדסה 02-6778899
רפואה גרעינית
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' חישין רולנד גורג הנרי רפואה גרעינית הדסה  02-6778899
רפואה פיזיקלית ושיקום
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
ד"ר שוורץ-רוקבישניקוב איזבלה רפואה פיזיקלית ושיקום הדסה 02-6778899
רפואת ילדים
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אל-פלג אורלי רפואת ילדים הדסה 02-6778899
פרופ' אנגלהרד יעקב דן רפואת ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר אפטוביצר איריס רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר בן פזי הלה רפואת ילדים שערי צדק  02-6556002
ד"ר ברומיקר ראובן רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר גולדברג שמואל רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' גרוס צור ורדה רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
למחוק פרופ' המרמן-רוזנברג קטי אן רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' השקס פנחס רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' טרנר דן רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר יעקובסון סטפן רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' כרם איתן רפואת ילדים הדסה 02-6778899
פרופ' לבנטל עמנואל רפואת ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר לוי חדמי אגא באבא פלוריס רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' מימוני פרנסיס רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר מיסקין חגית רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר נבון - אלקן פולינה רפואת ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר סגל-פלד ריבל רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר פינק דניאל רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' פיקאר אלי רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' פרישברג יעקב רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
ד"ר צנגן דוד חיים רפואת ילדים הדסה 02-6778899
פרופ' רייף שמעון רפואת ילדים הדסה 02-6778899
ד"ר שטייר איל רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' שימל מיכאל רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
פרופ' שלזינגר יחיאל רפואת ילדים שערי צדק 02-6556002
רפואת שיניים
שם הרופאהתמחותשר"פטלפון
פרופ' אפראמיאן דורון רפואת שיניים הדסה 02-6778899
פרופ' זלצר רפאל רפואת שיניים הדסה 02-6778899
ד"ר להמן הדס רפואת שיניים הדסה 02-6778899
פרופ' ניצן דורית רפואת שיניים הדסה 02-6778899
ד"ר צ'רנינסקי רקפת רפואת שיניים הדסה 02-6778899
פרופ' קספ נרדי רפואת שיניים הדסה 02-6778899
פרופ' שטייר אריה רפואת שיניים הדסה 02-6778899