22 ינואר 2017 כ"ד טבת תשע"ז
מעודכן לתאריך  25.10.2009 

סרטן השופכן ואגן הכליה

(Renal Pelvis and Ureter Cancers)

גורמים להתפתחות סרטן השופכן ואגן הכליה

הגורמים להתפתחות סרטן השופכן ואגן הכליה אינם ידועים.
בדומה לסרטן
הכליה
, מעלה עישון את הסיכון ללקות במחלה, כמו גם חשיפה לכימיקלים בתעשיות הצבע.