23 מאי 2017 כ"ז אייר תשע"ז
מעודכן לתאריך  25.10.2009 

סרטן השופכן ואגן הכליה - מידע רפואי

Renal Pelvis and Ureter Cancers

גורמים להתפתחות סרטן השופכן ואגן הכליה

הגורמים להתפתחות סרטן השופכן ואגן הכליה אינם ידועים.
בדומה לסרטן
הכליה
, מעלה עישון את הסיכון ללקות במחלה, כמו גם חשיפה לכימיקלים בתעשיות הצבע.