23 מאי 2017 כ"ז אייר תשע"ז
מעודכן לתאריך  25.10.2009 

סרטן בקליפת יותרת הכליה (קרצינומה אדרנו-קורטיקלית)

(Adrenocortical Carcinoma)

אבחון של סרטן בקליפת יותרת הכליה

בדיקות לאבחון
גידול
סרטני בקליפת יותרת
הכליה
תכלולנה בדיקות דם ושתן, וכן בדיקות הדמיה שמטרתן להדגים את מיקומו והיקפו של
הגידול
.