22 אוקטובר 2016 כ' תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  16.08.2016 

חגורת בקע בהתאמה אישית - תנאי הזכאות

חגורת בקע משמשת במקרים מסוימים כתחליף לניתוח, אך ברוב המקרים משמשת זמנית עד הגעת מועד ניתוח הבקע. החגורה בעיקר מקטינה אפשרות ליציאת הבקע וכליאתו.

זכויות חברי מגן כסף

אביזר זה מותאם באופן אישי עבור כל מטופל ודורש תפירה או בנייה ייחודיים בבית מלאכה.

פירוט הזכאות

הזכאות

אביזר אחד בלבד מכל סוג שהוא (מוצר מדף או בהתאמה אישית) אחת לשנת ביטוח.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
חבר חדש שמצטרף למכבי, שומר על הוותק שהיה לו בביטוח המשלים בקופה ממנה עבר. בהתאם לוותק זה, יזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרף למגן זהב תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

 •  ברכישה אצל ספקים שבהסכם: מה- 1.8.2016 אביזר זה יהיה ניתן לרכישה בהשתתפות עצמית בעלות של 526.5 ₪.
 • ברכישה אצל ספק שאינו בהסכם: יינתן החזר של 33% מעלות המוצר בפועל ועד תקרה של 147 ₪, הנמוך מביניהם.
 

הנחיות ומידע

טרם הרכישה:
 • יש לקבל הפניה מכירורג.
 • תוקף ההפניה בהתאם למצוין על גבי ההפניה.
 • אביזר בהתאמה אישית מחייב אישור טרם הרכישה. להגשת הבקשה לאישור, יש לפנות למרכז הרפואי עם ההפניה.

לאחר הרכישה:
לקבלת החזר יש להעביר את המסמכים הבאים באמצעות מעטפת אל תור במרכז הרפואי, בדואר רשום או בפנייה ישירה למרכז הרפואי:
 • הפניית הרופא, שניתנה טרם הרכישה.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות.
 
השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו
 • נפגע פעולות איבה המוכר על ידי ביטוח לאומי
 • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה
 • נפגע תאונות דרכים
 • נפגע תאונת עבודה
 • מחלת מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי
 

היכן

לרכישה מחוץ להסכם: בכל חנות המוכרת ומתאימה מוצרי
אורתופדיה
.
לרכישה בהסכם: אצל הספקים שבהסכם  על פי הרשימה הבאה:

ספקים בהסכם לרכישת מדרסים ואביזרים אורתופדיים (מוצרי מדף ובהתאמה אישית)

כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במגן כסף: לקריאת התקנון
ההטבות המפורטות בחוברות התקנון עדכניות ליום 1.7.2016
תעריפי ההחזר וההשתתפויות העצמיות, הכפופים לשינויי מדד, מתעדכנים כל שנה. יש לבדוק את התעריפים העדכניים ביותר בכל הטבה בנפרד באתר מכבי.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו