28 מאי 2017 ג' סיון תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2017 

בדיקת סיסי שליה - תנאי הזכאות

בדיקת סיסי שליה משמשת לזיהוי מחלות גנטיות אצל העובר.
הבדיקה מתבצעת בשליש הראשון להריון – בשבוע 10-13.

זכויות חברות מכבי שלי מעל גיל 35

הזכאות נקבעת לפי גיל המבוטחת. כמו כן, מבוטחות שאינן זכאיות לבדיקה במסגרת הסל הבסיסי יכולות לבצע אותה במסגרת פרטית.
הטבת צ'ק כיסוי
הריון
ולידה מאפשרת למבוטחות מכבי שלי שמבצעות את הבדיקה במסגרת פרטית זכאיות לקבל החזר נוסף מעלות ההשתתפות העצמית ששולמה.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

פירוט הזכאות

בדיקה בבית חולים ציבורי

הזכאות

בדיקת סיסי שליה
על חשבון משרד הבריאות.

עלות

ללא עלות.

היכן

בבתי חולים ציבוריים.

תהליך מימוש הזכאות

 1. על מנת להיבדק, יש לקבוע תור בבית חולים ציבורי. אין צורך בהתחייבות או הפניה מיועץ
  גנטי
  .
 2. מומלץ להיפגש עם יועץ גנטי או רופא נשים לפני הבדיקה, על מנת להבין את משמעות הבדיקה ואת סיכוניה.

בדיקה במסגרת פרטית

הזכאות

בדיקת סיסי שליה לנשים שאינן זכאיות מתוקף הסל הבסיסי.
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
תקופת המתנה למימוש צ'ק כיסוי להריון ולידה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי".

עלות

יינתן החזר עד תקרה של 1,389 ₪.
מבוטחות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר גדול יותר. צ'ק כיסוי הריון מעניק החזר של 50% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

היכן

בבית חולים פרטי או במכון פרטי או אצל רופא פרטי.

תהליך מימוש הזכאות

 1. לא נדרשת הפניית רופא.
 2. על מנת לקבל את ההחזר יש לגשת למרכז הרפואי של מכבי עם קבלה וחשבונית מס מקוריות.
  לאיתור מרכז רפואי>>
 

הנחיות ומידע

 • בדיקת סיסי שליה היא תחליף לדיקור
  מי שפיר
  . במסגרת מכבי שלי אפשר לעבור רק אחת מ-2 הבדיקות.
 • לא יינתן החזר על בדיקת סיסי שיליה אשר תבוצע על ידי רופא מכבי. מומלץ למבוטחת לבדוק זאת טרם ביצוע הבדיקה.
 • זכאות זו ניתנת גם למבוטחות אשר זכאיות לבדיקה במסגרת סל הבריאות אך מבקשות לבצע את הבדיקה במסגרת פרטית.
 • זכרי לשמור את הקבלה וחשבונית המס המקוריות, כדי לקבל החזר.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
התקנון מעודכן לאפריל 2017.
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו