22 ספטמבר 2017 ב' תשרי תשע"ח
עדכון אחרון:  03.05.2017 

סקירת מערכות מוקדמת ומאוחרת - תנאי הזכאות

סקירת מערכות היא בדיקת אולטרה סאונד שנועדה לזהות מומים מולדים והפרעות התפתחות.

זכויות מבוטחי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

במסגרת הסל הבסיסי זכאיות מבוטחות מכבי לסקירת מערכות מאוחרת, בשבוע 20-24 להריון.
מבוטחות שיש להן המלצה רפואית יכולות לעבור במסגרת הסל גם סקירת מערכות מוקדמת, בשבוע 14-16 להריון.

האם אני זכאית?

הזכאות משתנה בהתאם להתקדמות ההריון ולקבלת המלצה רפואית:

סקירה מוקדמת בהתאם להמלצה רפואית

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 14-16 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 33 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.
לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכאות נדרשת המלצה מפורשת מרופא נשים של מכבי או מיועץ גנטי של מכבי. על ההמלצה לכלול נימוק מפורט של הסיבה שבעבורה מבקש הרופא לאשר לחברה המבוטחת לעבור את הבדיקה במסגרת הסל הבסיסי.

סקירה מאוחרת

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 20-24 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 33 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.
לאיתור מכון >> (ייפתח בדפדפן נפרד).

הנחיות ומידע

יש להביא הפניה מרופא נשים של מכבי.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי סקירת מערכות בהתאם להפנייה רפואית בתשלום השתתפות עצמית בסך 32 ₪
 
מכבי כסף זהה לזכאות הניתנת במסגרת הסל הבסיסי. אין זכאות מיוחדת לחברות מכבי כסף
 
מכבי זהב חברות מכבי זהב יכולות לבחור לבצע את הבדיקות אצל רופא פרטי שבהסכם או שאינו בהסכם . אצל רופאים שבהסכם תשולם השתתפות עצמית. אצל רופאים שאינם בהסכם יינתן החזר.
 
מכבי שלי חברות "מכבי שלי" זכאיות להחזר נוסף (לאחר החזר מכבי זהב) עבור ביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי שאינו בהסכם במסגרת הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו