28 אוקטובר 2016 כ"ו תשרי תשע"ז

מחשבון ביוץ

חשבי את מועדי הביוץ הקרובים על מועד הוסת האחרונה שלך.
 ניבוי מועדי
הביוץ
חשוב גם לאישה המבקשת להכנס להריון וגם לאישה המנסה להמנע מהריון.