28 יולי 2017 ה' אב תשע"ז

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי עילית מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

חדש! ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד מ"מכבי עילית" בטלפון 2627*
או באתר מכבי Online

 

עד $1,000,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית.
קראו עוד >
 

הטבות לחיילים משוחררים

50% הנחה לחיילים משוחררים, מתנדבים ויוצאי שירות לאומי (עד גיל 24, תקופת ביטוח עד חצי שנה, עד 18 חודשים ממועד השחרור). קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, הריון, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 

 ביטול נסיעה

 כיסוי עד לסכום $6,000 במקרה של ביטול הכרחי. קראו עוד >

 

לכל המשפחה

הביטוח מיועד גם לבני משפחה - בני זוג, ילדים או הורים. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות מחוץ לאשפוז

סך הכול כיסוי לפרק זה הוא עד לסכום של 1,000,000 $, מתוכם 500,000 $ הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז ו- 500,000 $ הוצאות אשפוז.
המבטח ישלם לבית החולים או ישפה את החבר  בגין הוצאות אשפוז בחו"ל לרבות שכר מנתח וטיפול נמרץ שנגרמו עקב ארוע רפואי בחו"ל המכוסה על פי תנאי הפוליסה. 

מלווה והוצאות נלוות לאשפוז

עד לסכום של 2,000 $ כולל הוצאות נסיעה נוספות של מלווה אשר נדרש לפי יעוץ רפואי לשהות עם החבר. 

במקרה מות החבר מבוטח

כיסוי מלא של הוצאות העברת הגופה לארץ*. 

הטסה רפואית לישראל

כיסוי מלא של הוצאות העברה אווירית של החבר לצורך טיפול בישראל*. 

הוצאות טיפול שיניים

סך הכיסוי הוא עד לסכום של 600 $ במקרה חירום (ביקור אחד בלבד), טיפול עזרה ראשונה לשיכוך כאבים. 

הוצאות חילוץ אווירי או ימי מקומי

כיסוי מלא במקרה חרום של העברה ממקום האירוע לבית החולים הקרוב*. 

המשך טיפול רפואי בארץ

סך הכיסוי הוא עד לסכום של 2000 $ בעקבות תאונת דרכים או תאונת ספורט בחו"ל*.  

החמרה למחלה קיימת

הפוליסה מכסה שינוי פתאומי ובלתי צפוי של מחלה קיימת, שהטיפול בה היה הכרחי בחו"ל כטיפול חירום ובתנאי כי לא הוחמרה ולא חל בה שינוי כלשהו ב - 6 החודשים שקדמו לנסיעה - עד לסכום של 200,000 $.

חיתום רפואי

במקרה של מחלה קיימת שלא היתה מיוצבת בששת החודשים שלפני יום תחילת הביטוח, ניתן לבדוק אפשרות לכיסוי ביטוחי בכפוף לחיתום רפואי. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד כלל לחברי מכבי בטלפון: *2627 או 1700-702-202.
הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, על החבר לעיין בתנאי הפוליסה עם קבלתה.
  • טרם יציאתכם לחו"ל תידרשו לאשר את הצהרת הבריאות באונליין או בטלפון כמצוין מעלה.
  • חברים מעל גיל 70 יתבקשו לענות על שאלון רפואי קצר ולפעול על פי ההנחיות. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד כלל ביטוח 2627*.
  • *עד לתקרת גבול האחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל, כפוף לתנאי הפוליסה סייגיה וחריגיה.