27 יולי 2017 ד' אב תשע"ז

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי עילית מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

חדש! ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד מ"מכבי עילית" בטלפון 2627*
או באתר מכבי Online

 

עד $1,000,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית.
קראו עוד >
 

הטבות לחיילים משוחררים

50% הנחה לחיילים משוחררים, מתנדבים ויוצאי שירות לאומי (עד גיל 24, תקופת ביטוח עד חצי שנה, עד 18 חודשים ממועד השחרור). קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, הריון, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 

 ביטול נסיעה

 כיסוי עד לסכום $6,000 במקרה של ביטול הכרחי. קראו עוד >

 

לכל המשפחה

הביטוח מיועד גם לבני משפחה - בני זוג, ילדים או הורים. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

להלן סכומי הביטוח המרביים בפוליסת "מכבי עילית"

תאונות אישיות

במקרה מוות או נכות צמיתה:
15,000 $ עד גיל 16
25,000 $ מגיל 16 ועד גיל 65
7,500 $ מגילאים 65-75 

מטען אישי

אובדן, נזק או גניבה של מטען אישי נלווה:
עד גיל 16 925 $
מעל גיל 16 1,850 $
כיסוי מירבי לפריט 350 $
כיסוי מירבי לכל דברי הערך 450 $
פריצה לרכב 300 $
איחור בהגעת כבודה 170 $
שחזור מסמכים 150 $
סה"כ הכל כיסוי לפרק זה לא יעלה על סך 1,850 $
הרחבה למחשב נישא 2,000 $ (תמורת פרמיה נוספת)

הפסד פיקדון או ביטול נסיעה

החזר הוצאות בגין הפסד פקדונות ששולמו מראש עקב ביטול נסיעה בגין ארוע כמוגדר בפוליסה.

הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל

עד 1,000,000 $ מתוכם:
  • הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז 500,000 $
  • הוצאות אשפוז 500,000 $
  • הוצאות רפואיות והוצאות אשפוז להחמרה או להריון עד סוף שבוע 26 להריון 200,000 $.
  • הוצאות רפואיות והוצאות אשפוז להריון משבוע 27 להריון ועד סוף שבוע 30 להריון 50,000 $
  • טיפול חירום שיניים עד 600 $
  • הוצאות מלווה עד 2,000 $
  • המשך טיפול הארץ עד 2,000 $
  • העברת גופה – כיסוי מלא *
  • חילוץ אוירי / ימי מקומי – כיסוי מלא *
  • הטסה רפואית – כיסוי מלא *
 

חילוץ אווירי / ימי מקומי

כיסוי מלא *.

הטסה רפואית

כיסוי מלא *.

החזר הוצאות נסיעה

החזר כרטיסים ודמי שרותים עד 7,000 $.

הוצאות איתור, חיפוש וחילוץ (תמורת פרמיה נוספת)

עד גיל 70 כיסוי עבור הוצאות איתור, חיפוש וחילוץ עד 100,000 $.

השתתפות עצמית

50 $ לחבר – בכל ארוע, למעט במקרה אשפוז בבית חולים.
 
* עד לתקרת גבול האחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל, כפוף לתנאי הפוליסה סייגיה וחריגיה.