28 מאי 2017 ג' סיון תשע"ז

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי עילית מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

חדש! ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד מ"מכבי עילית" בטלפון 2627*
או באתר מכבי Online

 

עד $1,000,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית.
 

הטבות לחיילים משוחררים

50% הנחה לחיילים משוחררים, מתנדבים ויוצאי שירות לאומי (עד גיל 24, תקופת ביטוח עד חצי שנה, עד 18 חודשים ממועד השחרור).
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי,
הריון
, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת
 

50% לחברים חדשים

הנחה של 50% בשנת החברות הראשונה.

 

לכל המשפחה

הביטוח מיועד גם לבני משפחה - בני זוג, ילדים או הורים.
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך.

להלן סכומי הביטוח המרביים בפוליסת "מכבי עילית"

תאונות אישיות

במקרה מוות או נכות צמיתה:
15,000 $ עד גיל 16
25,000 $ מגיל 16 ועד גיל 65
7,500 $ מגילאים 65-75 

מטען אישי

אובדן, נזק או גניבה של מטען אישי נלווה:
עד גיל 16 925 $
מעל גיל 16 1,850 $
כיסוי מירבי לפריט 350 $
כיסוי מירבי לכל דברי הערך 450 $
פריצה לרכב 300 $
איחור בהגעת כבודה 170 $
שחזור מסמכים 150 $
סה"כ הכל כיסוי לפרק זה לא יעלה על סך 1,850 $
הרחבה למחשב נישא 2,000 $ (תמורת פרמיה נוספת)

הפסד פיקדון או ביטול נסיעה

החזר הוצאות בגין הפסד פקדונות ששולמו מראש עקב ביטול נסיעה בגין ארוע כמוגדר בפוליסה.

הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל

עד 1,000,000 $ מתוכם:
  • הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז 500,000 $
  • הוצאות אשפוז 500,000 $
  • הוצאות רפואיות והוצאות אשפוז להחמרה או להריון עד סוף שבוע 26 להריון 200,000 $.
  • הוצאות רפואיות והוצאות אשפוז להריון משבוע 27 להריון ועד סוף שבוע 30 להריון 50,000 $
  • טיפול חירום שיניים עד 600 $
  • הוצאות מלווה עד 2,000 $
  • המשך טיפול הארץ עד 2,000 $
  • העברת גופה – כיסוי מלא *
  • חילוץ אוירי / ימי מקומי – כיסוי מלא *
  • הטסה רפואית – כיסוי מלא *
 

חילוץ אווירי / ימי מקומי

כיסוי מלא *.

הטסה רפואית

כיסוי מלא *.

החזר הוצאות נסיעה

החזר כרטיסים ודמי שרותים עד 7,000 $.

הוצאות איתור, חיפוש וחילוץ (תמורת פרמיה נוספת)

עד גיל 70 כיסוי עבור הוצאות איתור, חיפוש וחילוץ עד 100,000 $.

השתתפות עצמית

50 $ לחבר – בכל ארוע, למעט במקרה אשפוז בבית חולים.
 
* עד לתקרת גבול האחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל, כפוף לתנאי הפוליסה סייגיה וחריגיה.