27 יולי 2017 ד' אב תשע"ז

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי עילית מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

חדש! ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד מ"מכבי עילית" בטלפון 2627*
או באתר מכבי Online

 

עד $1,000,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית.
קראו עוד >
 

הטבות לחיילים משוחררים

50% הנחה לחיילים משוחררים, מתנדבים ויוצאי שירות לאומי (עד גיל 24, תקופת ביטוח עד חצי שנה, עד 18 חודשים ממועד השחרור). קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, הריון, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 

 ביטול נסיעה

 כיסוי עד לסכום $6,000 במקרה של ביטול הכרחי. קראו עוד >

 

לכל המשפחה

הביטוח מיועד גם לבני משפחה - בני זוג, ילדים או הורים. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

כיסוי למקרה מוות או נכות כתוצאה מתאונה

במקרה של תאונה אשר תהווה גורם ישיר, יחיד ומיידי למותו או נכותו הצמיתה ישולמו הסכומים:
עד גיל 16 הכיסוי הוא עד 15,000 $
מגיל 16 ועד גיל 65 סך הכיסוי הוא עד 25,000 $
מגיל 65 ועד גיל 75 סך הכיסוי הוא עד 7,500 $
במקרה של תאונת החבר ישלם המבטח בישראל.
במקרה של מות החבר המבוטח ישולם הסכום כמפורט ליורשים החוקיים של החבר או למנהלי עזבונו או למבצעי צוואתו. 

כיסוי חבות כלפי צד שלישי

המבטח ישפה את החבר בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי עד לסך 150,000 $.