26 מאי 2017 א' סיון תשע"ז

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי עילית מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

חדש! ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד מ"מכבי עילית" בטלפון 2627*
או באתר מכבי Online

 

עד $1,000,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית.
 

הטבות לחיילים משוחררים

50% הנחה לחיילים משוחררים, מתנדבים ויוצאי שירות לאומי (עד גיל 24, תקופת ביטוח עד חצי שנה, עד 18 חודשים ממועד השחרור).
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי,
הריון
, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת
 

50% לחברים חדשים

הנחה של 50% בשנת החברות הראשונה.

 

לכל המשפחה

הביטוח מיועד גם לבני משפחה - בני זוג, ילדים או הורים.
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך.

תעריפי הביטוח לפוליסת מכבי עילית 

טבלת תעריפים לפוליסת "מכבי עילית" מעודכן לתאריך 16.2.2014

קבוצת גילתעריף בסיסי (ללא מטען)תעריף בסיסי כולל מטען
0-18 1.15 $ 1.45 $
19-24 1.40 $ 1.70 $
25-30 1.80 $ 2.10 $
31-40 2.05 $ 2.35 $
41-49 2.25 $ 2.55 $
50-65 3.70 $ 4.00 $
66-70 7.70 $ 8.00 $
71-75 8.60 $ 8.90 $
76-80 12.70 $ 13.00 $
+81 15.20 $ 15.50 $
 התשלום בש"ח לפי השער היציג של הדולר ביום ביצוע ההזמנה.

הרחבות תמורת פרמיה

 •  סקי - (ניתן לרכוש עד גיל 70) 1.30 $ ליום
 • ספורט אתגרי - (ניתן לרכוש עד גיל 70) 0.30 $ ליום
 • איתור, חיפוש וחילוץ - 0.30 $ ליום
 • הריון -  (ניתן לרכוש עד גיל 60) 2.50 $ ליום
 • מחשב נישא - 12.80 $ לחודש


תקופת הביטוח המירבית על פי גיל

תקופת הביטוח לא תפחת מ-5 ימים ולא תעלה על התקופה כמפורט להלן:
לחברים שגילם עד וכולל גיל 55 שנה - 180 יום (מקסימום 730 יום כולל הארכות)
לחברים מגיל 56 שנה ועד וכולל גיל 75 שנה - 90 יום (כולל הארכות)
לחברים מגיל 76 שנה ועד וכולל גיל 80 שנה - 60 יום (כולל הארכות)
לחברים מגיל 81 שנה - 45 יום (כולל הארכות)

הערות ומידע נוסף

 • תעריפי הפוליסה נקבעים בהתאם לגיל החבר ולכיסויי הביטוח שרכש.
 • תשלום הפרמיה מחושב לפי שער הדולר היציג הידוע במועד התשלום.
 • התשלום המינימלי שווה ערך ל-5 ימי נסיעה.
 • הכיסוי הבסיסי אינו כולל ביטוח מטען.
 • הפרמיה בגין כיסוי למחשב נייד או מחשב לוח זהה עבור תקופה של 31 יום או חלק ממנה. הארכת הכיסוי מעבר לתקופה של 31 יום כרוכה בתשלום נוסף.
  

הנחות ומבצעים

 • חייל משוחרר (כולל שירות לאומי /חיילים מתנדבים) זכאי להנחה של 50% לתקופת ביטוח של עד חצי שנה, בתנאי שהגיעו לרכוש פוליסה עד שנה וחצי מיום השחרור. המבצע תקף לחברים עד גיל 24 כולל.
 • מבוטח חדש במכבי זכאי להנחה של 50% לתקופת ביטוח של עד חצי שנה, בתנאי שהגיע עד שנה מיום הרישום.
כל זאת, בכפוף ובתנאי שהמעמד המזכה להנחה מעודכן במערכות מכבי.