23 אוקטובר 2016 כ"א תשרי תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2016 

בדיקות גנטיות לנשאות של סרטן השד וסרטן השחלה - תנאי הזכאות

BRCA1 ו- BRCA2 הם 2 הגנים העיקריים הכרוכים בסיכון מוגבר לחלות בסרטן השד ובסיכון גבוה לחלות בסרטן השחלות.

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

 חברים - גברים ונשים - בכל גיל העומדים בקריטריונים של משרד הבריאות זכאים לעבור בדיקות גנטיות שנועדו לגלות או לשלול את קיומה של נשאות זו.

הזכאות

בדיקה גנטית לגילוי נשאות
סרטן
שד וסרטן שחלות. הבדיקה הגנטית כפופה להמלצת יועץ
גנטי
.

עלות

לייעוץ:
במרפאת נאות של מכבי - ללא השתתפות עצמית.
ייעוץ אצל גנטיקאים מורשים במכבי - השתתפות עצמית בסך 27 ש"ח.
ייעוץ בבית חולים ציבורי - תינתן התחייבות בעלות של 27 ש"ח.

לבדיקה:
בדיקה במעבדות מורשות של מכבי - ללא עלות.
בבית חולים ציבורי - תינתן התחייבות בעלות של 27 ש"ח.

היכן

הייעוץ:
 • במכוני נאו"ת (מרפאת ייעוץ גנטי) של מכבי.
 • אצל גנטיקאים של מכבי. לחצו כאן למדריך השירותים.
 • במרפאות אונקו-גנטיות בבתי חולים ציבוריים.
הבדיקה:
 • כאשר הייעוץ
  הגנטי
  ניתן על ידי יועץ גנטי מורשה במכבי  - הבדיקה תתבצע במעבדות מכבי מורשות לגנטיקה.
 • כאשר הייעוץ הגנטי ניתן בבתי חולים ציבוריים - הבדיקה תתבצע בבתי חולים בלבד.

מימוש הזכאות

בשלב ראשון מתבצע ייעוץ גנטי ולאחר מכן תתבצע הבדיקה הגנטית.
 •  כאשר היועץ הגנטי הינו ממכבי: היועץ יקבע האם החבר עומד בקריטריונים הרפואיים של הסל.
  אם החבר עומד בקריטריונים – לא תיגבה עלות מצד החבר.
  אם החבר לא עומד בקריטריונים – ניתן לבצע את הבדיקה במסגרת "מגן זהב" בעלות של השתתפות עצמית, ובמרפאות נאו"ת בלבד.
   לא יינתן החזר ממגן זהב עבור בדיקות שלא תבוצענה במרפאות נאו"ת.
 • כאשר היועץ הגנטי הינו מחוץ למכבי הבדיקה תתבצע להתבצע בבית חולים בלבד ולא יהיה ניתן לבצעה במכבי.
  במקרה זה יש להעביר את ההמלצה למשרד המרכז הרפואי לצורך בקשת אישור וקבלת התחייבות.
  ניתן להעביר  ההמלצה באחת מן הדרכים הבאות: