23 יולי 2017 כ"ט תמוז תשע"ז

מגן כסף

 
במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של "מגן כסף" כיסויים שונים במגוון תחומים:
 
תכנית "מגן כסף" נסגרה כאמור חדשים במאי 2012. ממועד זה והלאה ניתן להצטרף ל"מכבי זהב" ו"מכבי שלי" בלבד או לבצע שדרוג מ"מגן כסף" לתכניות אלה:

שדרוג ל"מכבי זהב" ו"מכבי שלי"

 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במגן כסף: לקריאת התקנון >
  • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.