21 ינואר 2017 כ"ג טבת תשע"ז

מגן כסף

 
במסגרת שירותי הבריאות הנוספים של "מגן כסף" כיסויים שונים במגוון תחומים:
 
תכנית "מגן כסף" נסגרה כאמור חדשים במאי 2012. ממועד זה והלאה ניתן להצטרף ל"מגן זהב" ו"מכבי שלי" בלבד או לבצע שדרוג מ"מגן כסף" לתכניות אלה:

שדרוג ל"מגן זהב" ו"מכבי שלי"

 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במגן כסף: לקריאת התקנון
  • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
  • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.