27 מרץ 2017 כ"ט אדר תשע"ז

אודות ביטוח הבריאות הממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקפו בשנת 1995 וקובע את אחריות המדינה
לביטוח בריאותם שלכל תושבי המדינה.

הרחבת סל הבריאות לשנת 2012

האמור בטבלה וברשימה זו הינו רישום תמציתי בלבד ואין לראות בו את נוסח הסל המדויק, והוא כפוף לנהלי משרד הבריאות ולמדיניות מכבי שירותי בריאות לרבות לעניין עדיפות תרופות וגנריקה שונה. ט.ל.ח

אונקולוגיה

שם מסחרישם גנריהתוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם
Afinitor Everolimus טיפול באסטרוציטומה תת אפנדימאלית של תאי ענק (SEGA) הקשורה ל-tuberous sclerosis. 15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
Avastin Bevacizumab טיפול בסרטן ריאה NSCLC מסוג תאים לא קשקשיים כקו טיפולי ראשון (עבור חולים בשלב מחלה גרורתית או בשלב IIIB בלתי נתיח). פטור מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
Xalkori Crizotinib טיפול בסרטן ריאה NSCLC מסוג אדנוקרצינומה מתקדמת בעלי מוטציה חיובית ב-ALK (עם מוטציה שלילית ב-EGFR) . פטור מרכז אישורי תרופות  
בדיקת מוטציה מסוג ALK לצורך בדיקת התאמת הטיפול ב-Crizotinib לחולי
סרטן
ריאה NSCLC מסוג אדנוקרצינומה.
פטור מנהל מדיניות מעבדות / מנהל תחום אונקולוגיה  
Tarceva Erlotinib טיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי מסוג NSCLC - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון לחולים המבטאים מוטציה ב-EGFR. פטור מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויה נוספת.
Taxotere Docetaxel טיפול משלים בסרטן שד בשילוב עם ציקלופוספאמיד (TC). פטור מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
טיפול משלים בסרטן שד בשילוב עם דוקסורוביצין וציקלופוספאמיד (TAC). פטור
טיפול משלים בסרטן שד בשילוב עם טרסטוזומאב וקרבופלטין (TCH) בנשים המבטאות HER2 ביתר - הרחבת מסגרת הסל גם עבור נשים עם
בלוטות
שליליות.
פטור
טיפול משלים בסרטן שד (AC-TH) בנשים המבטאות HER2 ביתר. פטור
Taxotere Docetaxel טיפול בסרטן שד גרורתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון. פטור מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות
Firmagon Degarelix טיפול בסרטן מתקדם של הערמונית עבור חולים עם צורך דחוף בהורדת רמות
טסטוסטרון
כגון DIC, cord compression, אצירת
שתן
.
פטור מרכז אישורי תרופות  
Glivec Imatinib טיפול משלים בגידולים מסוגGIST (Gastrointestinal stromal tumors) – הרחבת מסגרת ההכללה בסל למשך טיפול עד שלוש שנים. פטור מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות למשך שנה אחת. השלמת טיפול ל-3 שנים נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב.
Mepact Mifamurtide טיפול באוסטיאוסרקומה נתיחה בדרגה מתקדמת High grade. פטור מרכז אישורי תרופות  
בדיקת מוטציה מסוג BRAF לצורך התאמת הטיפול ב-Vemurafenib לחולי מלנומה מתקדמת. פטור מנהל מדיניות מעבדות / מנהל תחום אונקולוגיה  
Zelboraf Vemurafenib טיפול בחולי מלנומה מתקדמת (גרורתית או שאינה נתיחה) המבטאים מוטציה ב-BRAF. קו טיפולי אחד באחד מהתכשירים - Ipilimumab, Vemurafenib פטור מרכז לאישורי תרופות.  
Yervoy Ipilimumab טיפול בחולי מלנומה מתקדמת (גרורתית או שאינה נתיחה) כקו טיפול מתקדם. קו טיפולי אחד באחד מהתכשירים - Ipilimumab, Vemurafenib. פטור  
Erbitux Cetuximab טיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס - הרחבת מסגרת ההכללה גם כקו טיפול ראשון (אחד מהשניים). פטור מרכז לאישורי תרופות. נכלל עד כה בסל הבריאות Avastin בקו ראשון ו-Erbitux או Vectibix (אחד מהשניים) בקו שני או שלישי. רק בחולים שאינם יכולים לקבל אבסטין אושרו כקו ראשון.
Vectibix Panitumumab
בדיקת מוטציה מסוג KRAS מניעת אירועים גרמיים בחולים הסובלים מגרורות בעצמות בחולי סרטן ערמונית גרורתי. פטור מנהל מדיניות מעבדות / מנהל תחום אונקולוגיה
Avastin Bevacizumab טיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס - הרחבת מסגרת ההכללה גם כקו טיפול מתקדם. פטור מרכז אישורי תרופות
Afinitor Everolimus טיפול בגידולים מסוג pancreatic neuroendocrine tumors.

(קו טיפולי אחד באחד מהתכשירים – Everolimus, Sunitinib).
פטור מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות.
Sutent Sunitinib נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות.
Xgeva Denosumab מניעת אירועים גרמיים בחולים הסובלים מגרורות בעצמות בחולי סרטן ערמונית גרורתי. פטור מרכז אישורי תרופות  

אורולוגיה

שם מסחרישם גנרי התוויהאחוז השתתפותגורם מאשר במכבי סטטוס קודם 
חלופה גנרית מועדפת  Tamsulosin טיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית (BPH). 10%   נכלל עד כה במכבי.

איידס

שם מסחרי שם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם 
Prezista  Darunavir  טיפול בנשאי HIV - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.  פטור  מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים מנוסים.  
*Atripla Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz  טיפול בנשאי HIV.  פטור   מרכז אישורי תרופות  כל רכיב בנפרד נכלל עד כה בסל הבריאות. 
Isentress  Raltegravir  טיפול בנשאי HIV - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.  פטור   מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים מנוסים.   

אלרגיה ואימונולוגיה קלינית

שם מסחרי שם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם 
Berinert C1 Esterase Inhibitor, Human טיפול חלופי בחסר ב-C1 בחולי אנגיואדמה תורשתית, בהתאם לקריטריונים.  15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל מכבי.

אנדוקרינולוגיה

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם
Prolia Denosumab טיפול באוסטיאופורוזיס בנשים פוסט מנופאוזליות, בהתאם לקריטריונים. 15% מרכז אישורי תרופות  
Protelos Strontium ranelate נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן כסף.
Somavert Pegvisomant טיפול באקרומגליה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לשימוש משולב עם אנלוגים לסומטוסטטין עבור:

א. חולים בהם נצפתה הגדלה בנפח
הגידול
ההיפופיזרי תוך טיפול ב-Pegvisomant כמונותרפיה.

ב. חולים המטופלים באנלוגים לסומטוסטטין ואינם מאוזנים, והגידול שלהם נושק לכיאזמה האופטית.

ג. חולים אשר אינם מאוזנים תחת טיפול מקסימלי מומלץ של Pegvisomant.
15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות כטיפול יחיד, ללא שילוב עם אנלוגים לסומטוסטטין. השילוב נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב ללא השתתפות עצמית.

בריאות הנפש

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם 
Abilify  Aripiprazole 
טיפול בהפרעה ביפולרית כקו טיפול שני. 
15% מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויה נוספת.  
Decapeptyl Triptorelin  טיפול בפדופילים - הורדת ההשתתפות העצמית.  פטור  מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה בסל הבריאות בהשתתפות עצמית.

בריאות השן

שם מסחרישם גנריהתוויהאחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם 
טיפול שיניים לבעלי פגיעה מערכתית מולדת במבנה ובחומר השן   טיפול שיניים משמר ומשקם לשיניים שנפגעו באופן ישיר מהמחלות-Amelogenesis imperfecta, Dentinogenesis imperfecta.

הטיפול יינתן עד גיל 25 שנים.  
פטור על פי נוהל  מנהל תחום רפואת שיניים במכבי   

גניקולוגיה

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם
*Elonva Corifollitropin alfa לשימוש בטיפולי פוריות. 15% רופא נשים מחוזי / רוקח מכבי פארם
Pergoveris Follitropin alfa + Lutropin alfa לשימוש בטיפולי פוריות. 15% רופא נשים מחוזי / רוקח מכבי פארם  
סליל לחסימת
חצוצרות
למניעת
הריון
לנשים שההריון הבא מהווה סיכון לחייהן ואשר מסיבות רפואיות לא מתאימות להתערבויות כירורגיות. פטור מנהל תחום
רפואת נשים
 

המטואונקולוגיה

שם מסחרי שם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם 
Tasigna   Nilotinib טיפול בלוקמיה מיאלואידית כרונית (CML) בשלב הכרוני - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.  פטור  מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה בסל הבריאות כקו טיפול שני. 
Revlimid  Lenalidomide  טיפול בתסמונת מיאלודיספלסטית (MDS) מסוג 5q del.  פטור  מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.  

לב וכלי דם

שם מסחרישם גנרי התוויהאחוז השתתפות גורם מאשר במכביסטטוס קודם
Effient Prasurgel מניעת אירועים אתרותרומבוטיים - עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או
תעוקת חזה
בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך.
15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
Brilinta Ticargelor 15% מרכז אישורי תרופות  
Brilinta
Ticargelor מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו stent thrombosis תחת טיפול ב-Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור. 15% מרכז אישורי תרופות  
מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם ST segment elevation MI (STEMI) לאחר צנתור לב . 15% מרכז אישורי תרופות  
Pradaxa Dabigatran מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי - הרחבה בחולים עם פרפור עליות ללא מחלה מסתמית ו-CHADS2 score בערך 4 ומעלה. 15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
Xarelto Rivaroxaban נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
Xarelto Rivaroxaban מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם AF המטופלים ב-Warfarin וחוו CVA או TIA עם ביטוי קליני במהלך השנה האחרונה. 15% מרכז אישורי תרופות  
מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם AF המטופלים ב-Warfarin ושתועד אצלם INR גבוה. 15% מרכז אישורי תרופות  
Multaq Dronedarone טיפול בפרפור עליות - שינוי מסגרת ההכללה בסל. 15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות בקריטריונים מסוימים ובמכבי לבעלי שב"ן זהב (מעבר לקריטריוני הסל).
חלופה גנרית מועדפת Rosuvastatin טיפול בהיפרליפידמיה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל. 15% מרכז אישורי תרופות  

מחלות מטבוליות

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם 
Carbaglu Carglumic acid טיפול בהיפראמונמיה על רקע חסר ב-

N acetyl glutamate synthase.
15%  מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב ללא השתתפות עצמית.
Orfadin Nitisinone טיפול בטירוזינמיה תורשתית מסוג I. 15%  מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה בסל מכבי. 

מחלות כבד

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם
Baraclude Entecavir טיפול בהפטיטיס B כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולים עם מחלת
כבד
לא מפוצה.
15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים עם מחלת כבד מפוצה.
Viread Tenofovir טיפול בהפטיטיס B כרונית. 15% נכלל עד כה להתוויה זו בסל מכבי המורחב. כמו כן, נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויה נוספת.
Incivo Telapravir
לטיפול בהפטיטיס C כרונית (
גנוטיפ
1) עבור:
  1. חולים נאיביים עם דרגות פיברוזיס כבדית 2-4.
  2. חולים מנוסים שכשלו בטיפול סטנדרטי (או לאחר Retreatment).
בהתאם לקריטריונים.

15%
מרכז אישורי תרופות
 
Victrelis Boceprevir  
בדיקת פיברוטסט בדיקה לקביעת רמת פיברוזיס כבדית בחולי
הפטיטיס C
נאיביים לטיפול תרופתי, בהתאם לקריטריונים.
פטור מנהל מדיניות מעבדות  
בדיקת פיברוסקאן פטור מנהל מדיניות מעבדות  
בדיקת עומס נגיפי בנשאי הפטיטיס C. פטור   בוצע בשגרה במעבדת מכבי.

נוירולוגיה

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטטוס קודם
Gilenya Fingolimod טיפול בטרשת נפוצה - כקו טיפול ראשון במחלה סוערת, בהתאם לקריטריונים. פטור מרכז אישורי תרופות  
טיפול בטרשת נפוצה - כקו טיפול שני ואילך, בהתאם לקריטריונים. נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב.
Tysabri Natalizumab
טיפול בטרשת נפוצה - שינוי מסגרת ההכללה בסל:
  1. כקו טיפול ראשון במחלה סוערת, בהתאם לקריטריונים
  2. כקו טיפול שני ואילך, בהתאם לקריטריונים.
פטור מרכז אישורי תרופות השוואת קריטריוני זכאות לאלה של Gilenya.
Fampyra Dalfampridine שיפור הליכה בחולי
טרשת נפוצה
.
15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב ללא השתתפות עצמית.

נפרולוגיה

שם מסחרי שם גנריהתוויהאחוז השתתפות גורם מאשר במכבי  סטטוס קודם
Soliris Eculizumab טיפול ב-Atypical Hemolytic Uremic Syndrome, בהתאם לקריטריונים.  15% מרכז אישורי תרופות  נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויה נוספת.

סוכרת

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכביסטטוס קודם
Byetta Exenatide
טיפול
בסוכרת
סוג II - הרחבה לחולים עם
BMI
מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5% ולאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות.
15%
מרכז אישורי תרופות
נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים עם HbA1C מעל 8, בהתאם לקריטריונים הנוספים.
Victoza Liraglutide
מכשיר לניטור רציף של רמות סוכר בזמן אמת


הרחבה למבוגרים עם
סוכרת סוג 1
הסובלים מהיפוגליקמיה לא מודעת (unawareness) ושחוו שני אירועים מתועדים בשנה.
פטור מרכז לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות לילדים ולנשים בהיריון חולי סוכרת סוג 1, בהתאם לקריטריונים.

עיניים

שם מסחרי שם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכביסטטוס קודם
Azarga Timolol + Brinzolamide טיפול ביתר לחץ תוך עיני וגלאוקומה. 15% בהמלצת רופא עיניים. כל רכיב בנפרד נכלל עד כה בסל הבריאות.
Ganfort Timolol + Bimatoprost טיפול ביתר לחץ תוך עיני וגלאוקומה. 15% בהמלצת רופא עיניים. כל רכיב בנפרד נכלל עד כה בסל הבריאות.
Ozurdex Dexamethasone טיפול ב-Non Infectious Uveitis בחלקה האחורי של העין. 15% מרכז אישורי תרופות  
עדשה (תותבת) סקלראלית של
גלגל העין
הרחבה למטופלים בני 18 ומעלה. הזכאות להחלפה אחת למספר שנים (בהתאם לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות).   באחריות המחלקה למכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות. נכלל עד כה לילדים.

ראומטולוגיה

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם
Mabthera Rituximab
טיפול ב-ANCA associated
vasculitis
(חולי WG או MPA) עבור:
  • בחולים לאחר כשלון בטיפול בציקלופוספאמיד.
  • חולים שלא יכולים לקבל טיפול בציקלופוספאמיד.
  • בנשים בגיל הפוריות, גם כקו טיפול ראשון.
15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי. התכשיר נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
Benlysta Belimumab טיפול בזאבת אדמנתית מערכתית (Systemic Lupus Erythematosus), בהתאם לקריטריונים. 15% מרכז אישורי תרופות  
Orencia Abatacept טיפול בדלקת פרקים מסוג Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis. 15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב.
Humira Adalimumab טיפול בדלקת פרקים מסוג Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis - הרחבת מסגרת הסל עבור ילדים בגילאי 4 עד 17. 15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב ללא השתתפות עצמית (מגיל 4 עד 13). נכלל עד כה בסל הבריאות להתויה זו לגילאי 13 עד 17 ולהתוויות נוספות.
Actemra Tocilizumab טיפול בדלקת פרקים מסוג Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis. 15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה במכבי לבעלי שב"ן זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויה נוספת.

רפואת ריאות

שם מסחרישם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם
Onbrez Indacaterol טיפול ב-
COPD
- הרחבה למתן משולב של Indacaterol ו-Tiotropim בחולים עם FEV1 שווה או נמוך מ-50%.
15% מרכז אישורי תרופות נכלל עד כה בסל הבריאות כטיפול יחיד באחת מהתרופות כאשר FEV1 נמוך מ-70%.
Spiriva Tiotropium
Mucoclear Sodium chloride לשימוש באינהלציה לשם הקלה בהפרשת ליחה מהריאות בחולי ציסטיק פיברוזיס. פטור מרכז אישורי תרופות עד כה אושרו במכבי הכנות רוקחיות של התכשיר- כעת יש מוצר רשום.
חלופה גנרית מועדפת Budesonide Respules טיפול באסטמה - הרחבת מסגרת הכללה בסל לבני 3 שנים ומעלה. 10% ללא נכלל עד כה בסל הבריאות עד גיל 3. נכלל עד כה במכבי במחיר מוזל.
מערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת למטופלים עם פגיעה בעמוד שדרה צווארי הגורמת להגבלה בנשימה ותלות בהנשמה חיצונית, בהתאם לקריטריונים . פטור מרכז לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופות  

שונות

שם מסחרי שם גנרי התוויה אחוז השתתפות גורם מאשר במכבי סטטוס קודם
השלמת מגנזיום   השלמת מגנזיום בחולים מושתלים באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי עבור חולים לאחר השתלת מח עצם; חולים לאחר השתלת כבד; חולים לאחר
השתלת כליה
; חולים לאחר השתלת לב; חולים לאחר השתלת ריאה.
פטור   Magnox נכלל עד כה במכבי במחיר מוזל.
השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי. פטור  
השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי. 15%  
*תרופות שטרם משווקות ע"י חברת התרופות.