18 ינואר 2017 כ' טבת תשע"ז

אודות ביטוח הבריאות הממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקפו בשנת 1995 וקובע את אחריות המדינה
לביטוח בריאותם שלכל תושבי המדינה.

הרחבת סל הבריאות לשנת 2009

האמור בטבלה (מטה) כפוף למדיניות מכבי שירותי בריאות, ולנהלי משרד הבריאות לעניין תרופות מועדפות וגנריקה.

אונקולוגיה - טיפול בגידולים סולידיים

אלימטה - Alimta (חומרים פעילים: Pemetrexed)
התוויות שנוספו: טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC - קו ראשון
השתתפות עצמית: ללא


ארביטוקס - Erbitux (חומרים פעילים: Cetuximab)
התוויות שנוספו:  טיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס - לאחר כשל בטיפול קודם באירינוטקאן - קו טיפול שלישי בחולים המתאימים לטיפול על פי בדיקת Kras
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי שב"ן זהב מעבר לסל
טרסבה - Tarceva (חומרים פעילים: Erlotinib)
התוויות שנוספו: טיפול בסרטן ריאה מסוג NSXLX - קו טיפול שני ושלישי
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי שב"ן זהב מעבר לסל
נקסבר - Nexavar (חומרים פעילים: Sorafenib)
התוויות שנוספו: טיפול בקרצינומה של
הכבד

השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי שב"ן זהב מעבר לסל

פסלודקס - Faslodex (חומרים פעילים: Fulvestrant)
התוויות שנוספו: טיפול בסרטן שד מתקדם מקומי או גרורתי
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי שב"ן זהב מעבר לסל

 

אונקולוגיה - טיפול נלווה

תירוג'ן - Thyrogen (חומרים פעילים: Thyrogen)
התוויות שנוספו: כלי אבחנתי לסרטן בבלוטות התריס - עבור חלוים עם הורית נגד להפסקת טיפול בתירוקסין או חולים שמסיבות קליניות לא ניתן להעלות אצלם רמות TSH (ללא היפופיזה או שהגידול שלהם מפריש T4)
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי שב"ן זהב מעבר לסל

אורולוגיה

דטרוסיטול - Detrusitol (חומרים פעילים: Tolterodine)
התוויות שנוספו: טיפול בשלפוחית

שתן
פעילה ביתר
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי שב"ן כסף מעבר לסל במחיר מוזל
וסיקר - Vesicare (חומרים פעילים: Solifenacin)
התוויות שנוספו: טיפול בשלפוחית שתן פעילה ביתר
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי שב"ן כסף מעבר לסל במחיר מוזל
ספזמקס - Spasmex (חומרים פעילים: Trospium chloride)
התוויות שנוספו: טיפול בשלפוחית שתן פעילה ביתר
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי שב"ן כסף מעבר לסל במחיר מוזל

אורתופדיה

VEPTR - מערכת מודולרית להרחבת צלעות בתינוקות וילדים לצורך התפתחות תקינה של

עמוד השדרה
ניתנת ללא השתתפות עצמית.

אנדוקרינולוגיה
לוקרין דפו - Lucrin depot (חומרים פעילים: Leuprorelin acetate)
התוויות שנוספו: טיפול בילדים עם התבגרות מוקדמת - CPP
השתתפות עצמית: 15ֵ%
בריאות הנפש
למיקטל,למודקס, למוג'ין, למוטריג'ין טבע  - Lamictal, Lamodex, Lamigine, Lamotrigine-teva (חומרים פעילים: Lamotrigine)
התוויות שנוספו: טיפול בדיכאון ביפולרי
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
גסטרואנטרולוגיה
אבחון
גנטי
טרום
השרשה
לנשים בסיכון גבוה למחלות תורשתיות

השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי שב"ן זהב מעבר לסל
דרמטולוגיה
תירוג'ן - Daivonex (חומרים פעילים: Calcipotriol)
התוויות שנוספו:טיפול בפסוריאזיס
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן כסף מעבר לסל במחיר מוזל
המטואונקולוגיה

לוקמיה


אטריאנס - Atriance (חומרים פעילים: Nelarabine)
התוויות שנוספו: טיפול בלוקמיה מסוג T-ALL   
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן זהב מעבר לסל


טרייזנוקס - Trisenox (חומרים פעילים: Arsenic trioxide)
התוויות שנוספו: טיפול בלוקמיה מסוג APL     
השתתפות עצמית: ללא
ספרייסל - Sprycel (חומרים פעילים: Dasatinib)
התוויות שנוספו: טיפול בלוקמיה מסוג CLM    
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן זהב מעבר לסל
ספרייסל - Sprycel (חומרים פעילים: Dasatinib)
התוויות שנוספו: טיפול בלוקמיה מסוג Ph+ All     
השתתפות עצמית: ללא
קלופרבין  - Clofarabine (חומרים פעילים: Tetrabenazine)
התוויות שנוספו:טיפול ב - ALL בילדים (קו טיפול שלישי והלאה)   
השתתפות עצמית: ללא

לימפומה

אטרינס - Atrince (חומרים פעילים: Nelarabine)
התוויות שנוספו: טיפול בלימפומה מסוג T-LBL      
השתתפות עצמית: ללא


מבטרה - Mabthera  (חומרים פעילים: Rituximab)
התוויות שנוספו: טיפול קו ראשון בכלל החולים הסובלים מלימפומה מסוג Low grade NHL      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל

מיאלומה נפוצה

ולקייד - Valcade (חומרים פעילים: Bortezomib)
התוויות שנוספו: במיאלומה נפוצה - קו טיפול ראשון לחולים הסובלים מאחד מאלה:

  • מחלה גרמית מפושטת
  • אי ספיקת
    כליות
  • Plasma Cell Leukemia

השתתפות עצמית: ללא

השתלות

אזופי, אימוראן -  Azopi, Imuran (חומרים פעילים: Azathioprine)
התוויות שנוספו: מניעת דחית שתל במושתלי ריאות      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי מכבי מעבר לסל


מיפורטיק -  Myfortic (חומרים פעילים: Mycophenolic acid)
התוויות שנוספו: מניעת דחית שתל במושתלי ריאות      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי מכבי מעבר לסל
סלספט -  Cellcept (חומרים פעילים: Mycophenolate mofetil)
התוויות שנוספו: מניעת דחית שתל במושתלי ריאות      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי מכבי מעבר לסל
סלספט -  Cellcept (חומרים פעילים: Mycophenolate mofetil)
התוויות שנוספו: מניעת דחית שתל במושתלי ריאות      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי מכבי מעבר לסל

סרטיקן -  Certican (חומרים פעילים: Everolimus)
התוויות שנוספו: מניעת דחית שתל במושתלי ריאות      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי מכבי מעבר לסל

פרוגרף -  Prograf (חומרים פעילים: Tacrolimus)
התוויות שנוספו: מניעת דחית שתל במושתלי ריאות      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי מכבי מעבר לסל

לב וכלי דם

אגרנוקס -  Aggrenox (חומרים פעילים: Aspirin + Dipyridamole)
התוויות שנוספו: טיפול נוגד קרישה לחולים לאחר אירוע מוחי ראשון תחת טיפול באספירין  
השתתפות עצמית: 15%


ווליבריס -  Volibris (חומרים פעילים: Ambrisentan)
התוויות שנוספו: טיפול ביתר לחץ דם ריאתי ראשוני
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן כסף מעבר לסל במחיר מוזל

ווליבריס -  Volibris (חומרים פעילים: Ambrisentan)
התוויות שנוספו: טיפול ביתר לחץ דם ריאתי הקשור במחלות של רקמת חיבור
השתתפות עצמית: 15%

פלויקס -  Plavix (חומרים פעילים: Clopidogrel)
התוויות שנוספו: טיפול נוגד קרישה לחולים לאחר אירוע מוחי ראשון תחת טיפול באספירי
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
פלויקס -  Plavix (חומרים פעילים: Clopidogrel)
התוויות שנוספו: טיפול נוגד קרישה, לחולים המצונתרים ב-bare metal stents - הארכת משך המתן מ-3 חודשים ל-9 חודשים
השתתפות עצמית: 15%

מחלות זיהומיות

אזופי, אימוראן -  Azopi, Imuran (חומרים פעילים: Azathioprine)
התוויות שנוספו: מניעת דחית שתל במושתלי ריאות      
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופה סופקה לחברי מכבי מעבר לסל


אבוסינאגיס -  Abbosynagis (חומרים פעילים: Palivizumab)
התוויות שנוספו: מניעת RSV עבור פגים שנולדו עד שבוע 28 - הרחבת מסגרת ההכללה מחצי שנה לעד שנה מהלידה  
השתתפות עצמית: ללא
אבוסינאגיס -  Abbosynagis (חומרים פעילים: Palivizumab)
התוויות שנוספו: מניעת RSV - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור פגים שנולדו בין 29 שבועות -31 שבועות + 6 ימים להריון, עד שנה מהלידה   
השתתפות עצמית: ללא
ולטרקס -  Valtrex (חומרים פעילים: Valacyclovir)
התוויות שנוספו: מניעת זיהומי CMV במושתלי איברים   
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן כסף מעבר לסל במחיר מוזל
נוקספיל -  Noxafil (חומרים פעילים: Posaconazole)
התוויות שנוספו: טיפול בזיגומיקוזיס חודרני (mucor)  
השתתפות עצמית: 15%
פרבנאר -  Prevenar (חומרים פעילים: Pneumoccocal 7 valent conjugate vaccine)
התוויות שנוספו: חיסון כנגד מחלה פנאומוקוקית - הוספת חולים ב-Ataxia Telangiectasia כקבוצת סיכון למסגרת ההכללה בסל  
השתתפות עצמית: 15%
הערות: החיסון ניתן במכבי לכלל המבוטחים עד גיל שנתיים
נוירולוגיה

בוטוקס, דיספורט - Botox, Dysport (חומרים פעילים: Insulin aspart + Insulin aspart protamine sulphate)
התוויות שנוספו: טיפול בספסטיות של הזרוע לאחר שבץ  
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל \


טרגין - Targin (חומרים פעילים: Oxycodone + Naloxone)
התוויות שנוספו: טיפול נוגד
כאב
בינוני-קשה בשילוב מרכיב למניעת
עצירות
הנובעת מאופיואידים 
השתתפות עצמית: 15% ובחולים אונקולוגיים ללא השתתפות עצמית 

משאבה להזלפת בקלופן לתוך תעלת השדרה - לילדים חולי שיתוק מוחין
השתתפות עצמית: ללא 
פרוויג'יל - Provigil (חומרים פעילים: Modafinil)
התוויות שנוספו: שיפור עירנות בחולי נרקולפסיה  
השתתפות עצמית: 15%
פרוויג'יל - Provigil (חומרים פעילים: Modafinil)
התוויות שנוספו: טיפול בעייפות בחולי
טרשת נפוצה
  
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
קסנזין - Xenazine (חומרים פעילים: Tetrabenazine)
התוויות שנוספו: טיפול בהפרעות תנועה הנובעות ממצבים אורגניים של מע' העצבים המרכזית - תסמונת טורט, טיקים, דיסטוניות וכיו"ב  
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל

נפרולוגיה

סלספט - Cellcept (חומרים פעילים: Mycophenolate mofetil)
התוויות שנוספו: טיפול בלופוס נפריטיס
השתתפות עצמית: 15ֵ%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל


פוסרנול - Cellcept (חומרים פעילים: Lanthanum carbonate)
התוויות שנוספו: טיפול בהיפרפוספטמיה בחולי אי ספיקה כלייתית כרונית
השתתפות עצמית: ללא

סוכרת

אפידרה - Apidra (חומרים פעילים: Insulin glulisine)
התוויות שנוספו: טיפול באנלוגים לאינסולין קצרי טווח ותערובות בחולי

סוכרת
- הסרת המגבלות על מסגרת ההכללה בסל 
השתתפות עצמית: 15ֵ%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל


הומלוג - Humalog (חומרים פעילים: Insulin lispro)
התוויות שנוספו: טיפול באנלוגים לאינסולין קצרי טווח ותערובות בחולי סוכרת - הסרת המגבלות על מסגרת ההכללה בסל  
השתתפות עצמית: 15ֵ%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
הומלוג מיקס - Humalog mix  (חומרים פעילים: Insulin lispro + Insulin lispro protamine sulphate)
התוויות שנוספו: טיפול באנלוגים לאינסולין קצרי טווח ותערובות בחולי סוכרת - הסרת המגבלות על מסגרת ההכללה בסל  
השתתפות עצמית: 15ֵ%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
מכשיר לקריאה רצופה של סוכר בזמן אמת עבור ילדים בני 6-17, חולי סוכרת type I שחוו שני אירועים של היפוגליקמיה שהצריכו הפניה לחדר מיון או הזעקת אמבולנס, בשנה האחרונה
השתתפות עצמית: ללא
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
נובומיקס - Novomix (חומרים פעילים: Insulin aspart + Insulin aspart protamine sulphate)
התוויות שנוספו: טיפול באנלוגים לאינסולין קצרי טווח ותערובות בחולי סוכרת - הסרת המגבלות על מסגרת ההכללה בסל  
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
נובומיקס - Novorapid (חומרים פעילים: Insulin aspart )  
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופות סופקו עד היום לחברי מכבי מעבר לסל

 

עיניים

זיימר - Zymar (חומרים פעילים: Gatifloxacin)
התוויות שנוספו: טיפול אנטיביוטי לעיניים
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן כסף מעבר לסל


זיימר - Zymar (חומרים פעילים: Moxifloxacin)
התוויות שנוספו: טיפול אנטיביוטי לעיניים
השתתפות עצמית: 15%

סילוקסן - Ciloxan (חומרים פעילים: Ciprofloxacin)
התוויות שנוספו: טיפול אנטיביוטי לעיניים
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
ליקויפילם - FML Liquifilm (חומרים פעילים: Fluorometholone)
התוויות שנוספו: טיפול אנטיביוטי לעיניים
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל

פרד פורטה - Ciloxan (חומרים פעילים: Prednisolone acetate)
התוויות שנוספו: טיפול בדלקות עיניים
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
פורמולות לילדים

פורמולות מזון תרופתי לילדים(חומרים פעילים: Nutren Junior)
התוויות שנוספו: תזונה לילדים החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, מחלות נוירולוגיות וילדים עם צנתר אנטרלי, אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה. עבור ילדים (עד גיל 4) הסובלים ממחלה כרונית והעונים על 2 התנאים הבאים:
1. תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן באופן בלעדי
2.בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן.
השתתפות עצמית: 20%
הערות: סופק לחברי מכבי מעבר לסל


פורמולות מזון תרופתי לילדים(חומרים פעילים: Nutren junior with fiber)
התוויות שנוספו: תזונה לילדים החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, מחלות נוירולוגיות וילדים עם צנתר אנטרלי, אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה. עבור ילדים (עד גיל 4) הסובלים ממחלה כרונית והעונים על 2 התנאים הבאים:
1. תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן באופן בלעדי
2.בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן.
השתתפות עצמית: 20%
הערות: סופק לחברי מכבי מעבר לסל

פורמולות מזון תרופתי לילדים(חומרים פעילים: Pediasure)
התוויות שנוספו: תזונה לילדים החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, מחלות נוירולוגיות וילדים עם צנתר אנטרלי, אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה. עבור ילדים (עד גיל 4) הסובלים ממחלה כרונית והעונים על 2 התנאים הבאים:
1. תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן באופן בלעדי
2.בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן.
השתתפות עצמית: 20%
הערות: סופק לחברי מכבי מעבר לסל
ראומטולוגיה, עצם-שריר שלד

אקלסטה - Aclasta (חומרים פעילים: Zoledronic acid)
התוויה: טיפול בכיבים באצבעות בחולים עם

סקלרודרמה

השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן זהב מעבר לסל
אקלסטה - Tracleer (חומרים פעילים: Bosentan)
התוויה: טיפול במחלת פאג'ט
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן זהב מעבר לסל
יומירה - Humira (חומרים פעילים: Adalimumab)
התוויה: טיפול בארתריטיס פסוריאטית
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן זהב מעבר לסל

יומירה - Humira (חומרים פעילים: Adalimumab)
התוויה: טיפול באנקילוזינג ספונדיליטיס
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן זהב מעבר לסל

ריאות

זולאייר - Xolair (חומרים פעילים: Omalizumab)
התוויות שנוספו: טיפול באסטמה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן זהב מעבר לסל


מכשיר משעל
השתתפות עצמית: ללא
הערות: הטכנולוגיה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
משאף פליקסוטייד - Flixotide inhaler + discus
התוויות שנוספו: טיפול באסטמה
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן כסף ב- 15%

משאף פליקסוטייד - Flixotide inhaler + discus (חומרים פעילים: Fluticasone)
התוויות שנוספו: טיפול ב-
COPD

השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי שב"ן כסף ב- 15%

סימביקורט - Symbicort (חומרים פעילים: Formoterol + Budesonide)
התוויות שנוספו: טיפול באסטמה
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל

סימביקורט - Symbicort (חומרים פעילים: Formoterol + Budesonide)
התוויות שנוספו: טיפול ב-COPD
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי מעבר לסל
סינגולייר - Singulair (חומרים פעילים: Montelukast)
התוויות שנוספו: אסטמה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם עבור מבוגרים מעל גיל 18
השתתפות עצמית: 15%
הערות: התרופה סופקה עד היום לחברי מכבי ב-50%

HIV

אייסנטרס - Isentress (חומרים פעילים: Raltegravir)
התוויות שנוספו: טיפול בנשאי HIV
השתתפות עצמית: ללא


בדיקת עמידות נגיפית לנשאי HIV לא מטופלים
השתתפות עצמית: ללא
רייאטאז - Reyataz (חומרים פעילים: Atazanavir)
התוויות שנוספו: טיפול בנשאי HIV
השתתפות עצמית: ללא