29 מאי 2017 ד' סיון תשע"ז

מכבי מגן - ביטוח סיעודי

לתשומת ליבכם, 
קרן הסיעוד - אגודת מכבי מגן ממשיכה לתת שירותי סיעוד למבוטחים שהיו "נזקקי סיעוד" על פי תקנות קרן הסיעוד, לפני מועד כניסתה לתוקף של הפוליסה "מכבי סיעודי" באמצעות "כלל חברה לביטוח" ב-1.7.2008.
מבוטחים אלו אינם נכללים בביטוח "מכבי סיעודי".
כיום, לא ניתן להצטרף לקרן הסיעוד - מכבי מגן.
המעוניינים בהצטרפות לביטוח הסיעודי – יכולים לבדוק אפשרות קבלתם לביטוח הסיעודי "מכבי סיעודי". לביטוח "מכבי סיעודי">> 
אגודת מכבי מגן הינה אגודה שיתופית לביטוח הדדי בע"מ, הפועלת כמלכ"ר.
קרן הסיעוד - אגודת מכבי מגן מעניקה את שירותי הסיעוד למבוטחים אשר נותרו באחריותה על פי הקבוע בתקנות קרן הסיעוד.
 
שימו לב:
החל מתאריך 1.7.2008 קרן הסיעוד - מכבי מגן, הפסיקה את גביית דמי החבר מהמבוטחים אשר נותרו באחריותה. הפסקת הגבייה אינה פוגעת כמובן בזכויות החברים אשר נקבעות בכפוף לתקנות קרן הסיעוד - מכבי מגן.

לקרן הסיעוד שתי תכניות:

 1. "סיעודי כסף"- הזכאות ניתנת ל- 5 שנים למי שנמצא זכאי על פי תקנות קרן הסיעוד.
 2. "סיעודי זהב"- הזכאות הינה בנוסף לזכויות על פי תכנית "סיעודי כסף", עד לתקרה של 25,000 $.
 

כל תכנית נותנת כיסוי לשני מסלולים:

 1. מסלול אשפוז סיעודי - השתתפות בהוצאות האשפוז הסיעודי במוסד.
 2. מסלול טיפול סיעודי ביתי - אספקת מטפלות לטיפול סיעודי באמצעות חברות סיעוד או לחילופין, למי שנמצא זכאי ומעסיק מטפל פרטי כחוק - תשלום ישיר לחבר.
 

מעבר מסלול

ניתן להחליף בין המסלולים בכל עת, בכפוף להגשת בקשה מחודשת בהתאם לשינוי ולבחינת הזכאות במסלול החדש על פי הקבוע בתקנות קרן הסיעוד.
מומלץ להגיש את הבקשה המחודשת למעבר מסלול סמוך ככל הניתן למועד המעבר וזאת על מנת לשמור על הרצף במימוש הזכאות - משאושרה הבקשה לא תחול תקופת המתנה נוספת בגין המסלול החדש ומועד תחילת הזכאות, כפי שתיקבע בהתאם לתקנות קרן הסיעוד במסלול החדש, יהא מועד הגשת הבקשה המחודשת.
 •  החל מיום 15.1.2017 ניהול פעילות קרן הסיעוד - מכבי מגן והטיפול בזכויות החברים הועברו לטיפול מרכזי במטה האגודה.
  רכזת הביטוח הסיעודי במטה, אשר תקבל את המשך הטיפול בזכויות החברים בקרן הסיעוד, הינה גב' עדי טייטלר.
את הבקשה יש להגיש למוסמכת הסיעוד במטה גב' עדי טייטלר.
פרטי ההתקשרות:
עדי טייטלר, מוסמכת סיעוד
כתובת: רחוב המרד 27, תל אביב מיקוד 68125
טלפון: 03-7462522
פקס: 03-7178007

יתרונות הביטוח הסיעודי בקרן הסיעוד – מכבי מגן:

 • כיסוי רחב, החל מ- 1.7.08 ללא גביית דמי חבר חודשיים.
 • שיפוי גבוה - מבוטח בתוכנית "סיעודי זהב" זכאי להחזר בגין הוצאות האשפוז הסיעודי עד לגובה של כ- 9,800 ₪ לחודש (נכון לאפריל 2016).
 • תקופת המתנה קצרה - 30 יום מיום הגשת הבקשה לקרן הסיעוד.
 • במסלול סיעודי ביתי - הבטחת הטיפול על ידי מתן שרות ישיר באמצעות מטפלות סיעודיות.
 • יעוץ ותמיכה לבני המשפחה.
 
מבוטחי קרן הסיעוד – מכבי מגן זכאים ל- 5% הנחה במחלקות הסיעודיות בדיור המוגן "בית בלב" מקבוצת מכבי!
לאתר בית בלב - דיור מוגן>> (יפתח בדפדפן נפרד)