21 יולי 2017 כ"ז תמוז תשע"ז

מכבי מגן - ביטוח סיעודי

למקרה הצורך

החל מיום 15.1.2017 ניהול פעילות קרן הסיעוד - מכבי מגן והטיפול בזכויות החברים הועברו לטיפול מרכזי במטה האגודה.
רכזת הביטוח הסיעודי במטה, אשר תקבל את המשך הטיפול בזכויות החברים בקרן הסיעוד, הינה גב' עדי טייטלר.
פרטי ההתקשרות:

גב' עדי טייטלר, מוסמכת סיעוד
כתובת: רחוב המרד 27, תל אביב מיקוד 68125
טלפון: 03-7462522
פקס: 03-7178007
  • שימו לב, כל האמור לעיל, כפוף לתקנות קרן הסיעוד.