21 אוקטובר 2016 י"ט תשרי תשע"ז

מכבי מגן - ביטוח סיעודי

למקרה הצורך

מחוז ירושלים והשפלה

גברת אילנית יולזרי, מוסמכת סיעוד
טלפון: 08-8618888 פקס: 08-8618959

מחוז הדרום

גברת טניה בסרבוב, מוסמכת סיעוד
טלפון: 08-6267459 פקס: 073-2132191

מחוז מרכז

גברת בתיה קריטי, מוסמכת סיעוד
טלפון: 03-7333264 פקס: 03-7333268
גברת גלית סוויד, מוסמכת סיעוד
טלפון: 03-7333334 פקס: 03-7333268

מחוז הצפון

גברת סיגל שוורץ, מוסמכת סיעוד
טלפון: 04-8808524 פקס: 04-8808509
גברת הגר גרופר, מוסמכת סיעוד
טלפון: 04-8808570 פקס: 073-2132002

מחוז השרון

גברת חנה רווח, מוסמכת סיעוד
טלפון: 03-5484765 פקס: 03-5484701
  • שימו לב, כל האמור לעיל, כפוף לתקנות קרן הסיעוד.