07 מרץ 2015ט"ז אדר תשע"ה
גודל אות גדול בינוני קטן

 

תחום:
  
האם חייבים לבצע את כל הטיפולים בהתפתחות הילד באותו תחום ?

הזכאות לטיפולים "רגילים" של "מגן כסף"– "מגן זהב", ניתנת לאחר מיצוי הזכאות בסל.
אם אושרו טיפולים במספר מקצועות, ניתן להשלים את מספר הטיפולים מ"מגן כסף"–"מגן זהב".
בטיפולים המשלימים, אין חובה לבצע את כל הטיפולים באותו תחום.
ניתן לבצע אותם במספר תחומים, אך לא יותר מהמכסה השנתית בכל התחומים יחד.

איך אני יודע שבעיית הראייה של בני מזכה אותו בהגדלת השתתפותכם?

ניתן לברר את הקריטריונים באתר האינטרנט של מכבי, במוקד מכבי ללא הפסקה, בסניפי מכבי או במכוני "מכבי ממבט ראשון".

אני בן 25 וסובל מקוצר ראיה (7-) האם אני זכאי לקבל השתתפות "מגן זהב" בעדשות מגע וגם בעדשות למשקפיים?

לא. הזכאות ניתנת לעדשות מגע או עדשות למשקפיים, אחת לשנת חברות.

אני בת 38, ויש לי "מגן זהב". אני רוצה לעשות את בדיקת מי השפיר באסותא. האם אקבל החזר?

במידה ותבחרי רופא פרטי שאינו בהסכם, תהיי זכאית להחזר. כמו כן, באפשרותך לבצע את הבדיקה אצל רופא בהסכם ולשלם השתתפות עצמית (בגינה אין החזר) עבור עלות הבדיקה בבית החולים אסותא לא יגבה ממך תשלום. עלות הבדיקה תמומן על ידי "מגן זהב".

 

לפירוט הזכאות לדיקור מי שפיר >>

האם אפשר לעשות בדיקת סיסי שיליה בהסכם ולשלם השתתפות עצמית בלבד?

בדיקת סיסי שליה מבוצעת באופן פרטי. אין בשלב זה רופאים בהסכם שמבצעים אותה ולכן מבוטחות "מגן זהב" יכולות לבצע את הבדיקה באופן פרטי ולקבל החזר עד הסכום המפורט בזכאות.

לפירוט הזכאות לבדיקת סיסי שליה >>

האם אשה מעל גיל 35, זכאית להחזר בגין בדיקת סיסי שיליה?

כן. אין הגבלת גיל. אנו מאפשרים לכל אשה שיש לה "מגן זהב" לבצע את הבדיקה באופן פרטי ולקבל החזר.

האם ניתן לבצע שתי סקירות מוקדמות או שתי סקירות מאוחרות אצל רופא בהסכם?

לא. הזכאות ניתנת לסקירה אחת מוקדמת וסקירה אחת מאוחרת אצל רופא בהסכם למבוטחות "מגן זהב".

אני מטופלת אצל רופא מכבי שבהסכם. האם אפשר לעשות את 2 הסקירות – מוקדמת ומאוחרת אצלו?

בהחלט כן. מבוטחת "מגן זהב" יכולה לבצע סקירה מוקדמת וסקירה מאוחרת אצל אותו רופא בהסכם.

האם אפשר לקבל החזר ל- 2 סקירות פרטיות?

מבוטחת "מגן זהב" יכולה לבצע סקירה מוקדמת אצל רופא פרטי ולקבל החזר + סקירה מאוחרת אצל רופא בהסכם, בתשלום השתתפות עצמית.

 

או סקירה מוקדמת אצל רופא בהסכם, בתשלום השתתפות  + סקירה מאוחרת אצל רופא פרטי וקבלת החזר.

 

אין זכאות להחזר עבור סקירה מוקדמת אצל רופא פרטי + החזר עבור סקירה מאוחרת אצל רופא פרטי.

 

לפירוט הזכאות המלאה לסקירת מערכות מוקדמת ומאוחרת >>

האם ניתן לבצע סקירה מוקדמות אצל רופא בהסכם ולאחר מכן לבצע סקירה מוקדמת אצל רופא פרטי ולקבל החזר?

לא. הזכאות ניתנת לסקירה אחת מוקדמת וסקירה אחת מאוחרת בלבד למבוטחות "מגן זהב".