30 אוגוסט 2016 כ"ו אב תשע"ו

הצטרפות למגן זהב - תכנית הביטוח המשלים המשתלמת ביותר

מגוון רחב של הטבות ושירותי בריאות במחיר שווה לכל נפש

תכנית הביטוח המשלים "מגן זהב"

 

תקופות המתנה ל"מגן זהב"

מצטרפים חדשים למכבי שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה, יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לתכנית מגן זהב תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

למידע נוסף והצטרפות>>

שירותים ללא תקופת המתנה

 

שירותים הדורשים שלושה חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים שישה חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים 12 חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים 24 חודשי המתנה

 

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים: לקריאת התקנון | תקנון מותאם לציבור החרדי
ההטבות המפורטות בחוברות התקנון עדכניות ליום 1.7.2016. 
תעריפי ההחזר וההשתתפויות העצמיות, הכפופים לשינויי מדד, מתעדכנים כל שנה. יש לבדוק את התעריפים העדכניים ביותר בכל הטבה בנפרד באתר מכבי.