28 יוני 2016 כ"ב סיון תשע"ו

הצטרפות למגן זהב - תכנית הביטוח המשלים המשתלמת ביותר

מגוון רחב של הטבות ושירותי בריאות במחיר שווה לכל נפש

 

תקופות המתנה ל"מגן זהב"

מצטרפים חדשים למכבי שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה, יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לתכנית מגן זהב תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

למידע נוסף והצטרפות>>

שירותים ללא תקופת המתנה

 

שירותים הדורשים שלושה חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים שישה חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים 12 חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים 24 חודשי המתנה

 

המידע בעמוד זה כפוף למפורט בתקנון מכבי שלי - מגן זהב >>
התקנון עדכני ליום 02.05.2016, למעט תעריפי ההחזר וההשתתפות העצמית הכפופים לשינויי מדד. התעריפים העדכניים מפורטים באתר. בימים אלו נערכים עדכונים בתקנון.