24 פברואר 2017 כ"ח שבט תשע"ז

הצטרפות למגן זהב - תכנית הביטוח המשלים המשתלמת ביותר

מגוון רחב של הטבות ושירותי בריאות במחיר שווה לכל נפש

תכנית הביטוח המשלים "מגן זהב"
 

תקופות המתנה ל"מגן זהב"

מצטרפים חדשים למכבי שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה, יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לתכנית מגן זהב תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

שירותים ללא תקופת המתנה

 

שירותים הדורשים שלושה חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים שישה חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים 12 חודשי המתנה

 

שירותים הדורשים 24 חודשי המתנה

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן):
לקריאת התקנון > | מהדורת תקנון בעיצוב מותאם לציבור החרדי >
  • חוברת התקנון הופקה באוגוסט 2014, ומאז בוצעו עדכונים בגרסתה באתר מכבי בלבד. התיקונים והתוספות בוצעו במספר זכאויות, לרבות התעריפים בהן, בהתאם לאישור משרד הבריאות.
  • יש להתעדכן באתר זה, בכל פרטי הזכאות הרצויה, לרבות תעריפים. התעריפים מתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד.