30 מאי 2015 י"ב סיון תשע"ה
עדכון אחרון:  01.04.2015 

רפואת ספורט

בדיקות רפואיות המבוצעות בדרך כלל לשם קבלת אישור
רפואי לעסוק בפעילות גופנית באגודות ספורט ובחדרי כושר.

זכויות מבוטחי מכבי שלי

הזכאות

בדיקה אחת לשנת חברות – בדיקה עם ארגומטריה או בדיקה בלי ארגומטריה.

עלות

בדיקה בלי ארגומטריה – יינתן החזר בגובה 50% ועד תקרה של 40 ₪ לבדיקה.
בדיקה עם ארגומטריה – יינתן החזר בגובה 50% ועד תקרה של 92 ₪ לבדיקה.

תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למגן זהב - אין.

היכן

בתחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות >> (ייפתח בדפדפן חדש)
בעמוד שייפתח, תחת "סוג מוסד" יש לבחור בתחנות לרפואת ספורט.

הנחיות ומידע

  • יש לתאם תור מראש בתחנה לרפואת ספורט.
  • לא יינתנו החזרים על בדיקות שבוצעות בתחנות ספורט שאינן מוכרות ע"י משרד הבריאות.
  • לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות למשרד הסניף.
    לאיתור סניף >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף
 
מגן זהב זהה לזכאות הניתנת ממגן כסף. אין זכאות מיוחדת למבוטחי "מגן זהב"
 
מכבי שלי זהה לזכאות הניתנת ממגן כסף. אין זכאות מיוחדת למבוטחי "מכבי שלי"