29 מאי 2016 כ"א אייר תשע"ו
עדכון אחרון:  01.04.2015 

אישור רפואי לעסוק בפעילות גופנית (רפואת ספורט)

בדיקות רפואיות לקבלת אישור לביצוע פעילות גופנית, אישור להשתתפות באגודות ספורט ואישור לפעילות בחדר כושר.

זכויות חברי מכבי שלי

הזכאות

בדיקה אחת לשנת חברות – בדיקה עם ארגומטריה או בדיקה בלי ארגומטריה.

עלות

בדיקה בלי ארגומטריה – יינתן החזר בגובה 50% ועד תקרה של 40 ₪ לבדיקה.
בדיקה עם ארגומטריה – יינתן החזר בגובה 50% ועד תקרה של 92 ₪ לבדיקה.

תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למגן זהב - אין.

היכן

בתחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות >> (ייפתח בדפדפן חדש)
בעמוד שייפתח, תחת "סוג מוסד" יש לבחור בתחנות לרפואת ספורט.

הנחיות ומידע

  • יש לתאם תור מראש בתחנה לרפואת ספורט.
  • לא יינתנו החזרים על בדיקות שבוצעות בתחנות ספורט שאינן מוכרות ע"י משרד הבריאות.
  • לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות למשרד הסניף.
    לאיתור סניף >> (ייפתח בדפדפן נפרד)
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף
 
מגן זהב זהה לזכאות הניתנת ממגן כסף. אין זכאות מיוחדת לחברי "מגן זהב"
 
מכבי שלי זהה לזכאות הניתנת ממגן כסף. אין זכאות מיוחדת לחברי "מכבי שלי"

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים: לקריאת התקנון | תקנון מותאם לציבור החרדי
ההטבות המפורטות בחוברות התקנון עדכניות ליום 18.5.2016. 
הטבת חיסונים למטיילים בחו"ל אשר עודכנה, תיכנס לתוקפה החל מה- 1.6.16.
תעריפי ההחזר וההשתתפויות העצמיות, הכפופים לשינויי מדד, מתעדכנים כל שנה. יש לבדוק את התעריפים העדכניים ביותר בכל הטבה בנפרד באתר מכבי.