03 מרץ 2015י"ב אדר תשע"ה
גודל אות גדול בינוני קטן
חזור לעמוד החיפוש
עדכון אחרון:10.12.2014

רפואת ספורט

בדיקות רפואיות המבוצעות בדרך כלל לשם קבלת אישור
רפואי לעסוק בפעילות גופנית באגודות ספורט ובחדרי כושר.

 

זכויות מבוטחי מגן זהב

 

הזכאות

בדיקה אחת לשנת חברות – בדיקה עם ארגומטריה או בדיקה בלי ארגומטריה.

 

עלות

בדיקה בלי ארגומטריה – יינתן החזר בגובה 50% ועד תקרה של 40 ₪ לבדיקה.
בדיקה עם ארגומטריה – יינתן החזר בגובה 50% ועד תקרה של 93 ₪ לבדיקה.

תקופת המתנה ממועד ההצטרפות למגן זהב - אין.

 

היכן

בתחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות >> (ייפתח בדפדפן חדש)
בעמוד שייפתח, תחת "סוג מוסד" יש לבחור בתחנות לרפואת ספורט.

 

הנחיות ומידע

  • יש לתאם תור מראש בתחנה לרפואת ספורט.
  • לא יינתנו החזרים על בדיקות שבוצעות בתחנות ספורט שאינן מוכרות ע"י משרד הבריאות.
  • לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות למשרד הסניף.
    לאיתור סניף >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

 

  

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים:

מכבי שלי - מגן זהב | מכבי שלי - מגן זהב, מותאם לאוכלוסיה החרדית | מגן כסף